افزایش نرخ سالانه دیه در اقساط دیه تاثیر دارد ؟

سلام من یه دیه بدهکارم تو سال 98 قسط بندی کردم تو برج آخر اولین قسط دادم آیا دیه ام ب نرخ دیه در سال 98 هست یا سال ب سال تغییر می‌کند

12 اسفند 1399 982

سلام
کاربر محترم اگر در زمان تقسیط دیه مبلغ معینی توسط دادگاه تعیین شده باشد نوسانات قیمت در آن تاثیر ندارد اما اگر دادگاه عین معین تعیین کرده باشد محکوم علیه باید عین معین را با نرخ روز آن تحویل دهد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی