رای وحدت رویه شماره ۸۰۴

بنده تصادف کردم و مرتکب به پرداخت دیه محکوم شده است دادگاه اعلام نموده جراحی انجام شده جزء دیه محسوب نمی گردد آیا میتوان به رای صادره اعتراض نمود؟!

02 تیر 1400 300

باسلام
کاربر محترم مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد.
فلذا شما میتوانید مطالبه خسارات پزشکی و درمانی و ضرر وزیانهای خود را از این بابت از لحاظ مسوولیت مدنی مطالبه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی