حسنا نورائی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating

متخصص در امور حقوقی و کاربری جنگل و اراضی

چگونه وکیل متخصص کاربری جنگل و اراضی پیدا کنیم


قانون جنگلداری چیست؟

قانون جنگلداری قانونی است که بر نحوه تصاحب، استفاده و برداشت مردم از اراضی جنگلی حاکم است. این قانون به همه مسائل بسیاری که بر جنگلداری تأثیر می‌گذارد، از جمله مقررات زیست‌ محیطی، مقررات مالیاتی و حتی مسائل حقوقی که از گردشگری در زمین ‌های جنگلی ناشی می‌شوند، مربوط می‌شود. قانون جنگلداری شامل تمام قوانینی است که بر صنعت جنگل تأثیر می گذارد.

قانون جنگلداری در ایران چیست؟

کشور ایران بر روی هم 000.400.3 یا سه میلیون و چهارصد هزار هکتار زمین جنگلی دارد. از این جنگل ها تنها 1/3 میلیون هکتار برای بهره برداری صنعتی قابل استفاده می باشد. بقیه به سبب کمبود در نگهداری صحیح با آسیب های طبیعی مورد بهره برداری نمی باشند. قوانین و مقررات منابع طبیعی وجود دارد که مالکیت و استفاده از زمین های جنگلی خصوصی و عمومی را تنظیم می کند.

چه قوانین جنگلداری در ایران وجود دارد؟

در سال 1365، قانونگذاران قانون حفاظت از جنگل را تصویب کردند. این قانون سازمان جنگلبانی را مسئول حفظ و احیاء و توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی می داند.

مقررات زیست محیطی در قانون جنگلداری

مقررات زیست محیطی در صنعت جنگلداری ممکن است از قوانینی مانند: هر نوع آلودگی و هر اقدام خراب کننده که باعث برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست باشد، ناشی شود.مالکان جنگل باید از قوانین در حین انجام کار خود پیروی کنند. وکلای کاربری جنگل و اراضی به موکلین خود کمک می کنند تا قوانین زیست محیطی را شناسایی و اجرا کنند.


ویژگی های وکیل کاربری جنگل و اراضی چیست؟

وکلایی که قانون جنگلداری را انجام می دهند، هم برای دولت کار می کنند و هم برای صاحبان زمین کار خواهند کرد. ممکن است به عنوان مشاور داخلی برای یک مالک زمین یا برای یک شرکت حقوقی در سمتی کار می کنند که منحصراً بر مسائل جنگلداری متمرکز است. 
سایر وکلا ممکن است فقط به طور متناوب روی قانون جنگلداری کار کنند. آنها ممکن است یک عمل عمومی داشته باشند و فقط به یک مورد قانون جنگلداری برخورد کنند. برای مثال، یک وکیل ممکن است روی نوشتن قانون جنگلداری همراه با قوانین مربوط به بسیاری از موضوعات دیگر کار کند. وکیلی که قانون شکایت مدنی را اجرا می کند ممکن است به پرونده ای رسیدگی کند که مربوط به رویدادهایی است که در زمین های جنگلی به عنوان بخشی از یک رویه عمومی جرم مدنی رخ می دهد.
قانون جنگلداری پیچیده است. مقدار زیادی پول درگیر است و خطاها ممکن است برای مشتریان گران تمام شود. ، وکلایی که بر کاربری جنگل و اراضی را انجام می دهند در سراسر ایران پراکنده شده اند. از آنجایی که قانون جنگلداری پیچیده است، وکلای جنگلبانی اغلب تنها بر مسائل جنگلداری تمرکز می کنند.
وکلای کاربری جنگل و اراضی وکیل دادگستری هم هستند. آنها باید بتوانند مقررات پیچیده را پیش نویس، تفسیر و اجرا کنند. هنگامی که دعوای قضایی مطرح می شود، وکلای کاربری جنگل و اراضی ممکن است در جلسات دادرسی اداری یا دعاوی مدنی شرکت کنند. برخی از وکیل های کاربری جنگل و اراضی ممکن است به تمام زمینه های قانون رسیدگی کنند، در حالی که وکلای دیگر ممکن است به تنهایی بر مسائل دعوی قضایی تمرکز کنند. 


چرا قانون جنگلداری را اجرا کنیم؟

قانون جنگلداری یک زمینه شغلی هیجان انگیز، چالش برانگیز و با ارزش را برای وکلایی که می خواهند بر صنعت جنگل تمرکز کنند، فراهم می کند. برای وکلای با سابقه زیست شناسی یا مطالعات زیست محیطی، قانون جنگلداری می تواند فرصت مناسبی را برای استفاده از تحصیلات متنوع خود در زمینه وکالت فراهم کند. وکلایی که قانون جنگل را انجام می دهند می توانند در سراسر کشور عزیزمان ایران زندگی و کار کنند. آنها همچنین می توانند بر روی قانون خاص که انتخاب می کنند تمرکز کنند.
صنعت جنگلداری همه جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. وکلای کاربری جنگل و اراضی این فرصت را دارند که در این کار مهم شرکت کنند. برای وکلایی که از قانون محیط زیست به عنوان موضوع لذت می برند، تمرین قانون جنگل می تواند شغلی معنادار و چالش برانگیز را ارائه دهد.

کمک به مشتریان در دستیابی، نگهداری و برداشت از جنگل ها

قانون جنگلداری شامل مقررات و مدیریت ریسک است. وکلای دولتی، وکلای خصوصی همگی قانون جنگلداری را اجرا می کنند. وکلای جنگلبانی برای ایجاد مقررات صحیح برای حفاظت از محیط زیست و تخصیص منابع به شیوه ای ایمن و عادلانه تلاش می کنند. وکلای کاربری جنگل و اراضی برای کمک به موکلین خود در موفقیت در تمام جنبه های صنعت جنگل کار می کنند. وکلای جنگل بخش جدایی ‌ناپذیر یک صنعت مهم و هیجان ‌انگیز است که بر تمام جامعه تأثیر می‌گذارد.