الزام به تنظیم سند رسمی و رفع توقیف

سلام وقتون بخیر مایک خانه به صورت قولنامه وکالیتی معامله کردیم بعد متوجه شدیم این خانه را خانم‌بابت مهریه خودش ثبت کرده است ماباید چکار کنیم

06 اردیبهشت 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی