مسئولیت جبران خسارت سقوط اشیا از بالکن روی وسیله دیگری

سلام" در ساختمان10 واحدی زندگی میکنیم.مدتی قبل که باد شدیدی وزید یک وسیله از بالکن واحد ما به پایین افتاد و روی ماشین یکی از همسایگان که ماشین را زیر بالکن ما در حیاط پارک کرده بود افتاد و خسارت جزیی وارد شد این خسارت را آیا ما باید پرداخت کنیم یا خیر؟ سپاس

07 اردیبهشت 1401 32

سلام . اصل چهلم قانون اساسي در اين خصوص مقرر مي دارد: «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» به علاوه، منطوق غير صريح بند 14 مذكور بنا به دلالت اشاره، مالكين را از گذاشتن هر نوع شي » در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي منع نموده است و اين نوع تصرف از آن قبيل مواردي است كه قانون از حقوق مالكانه استثنا» كرده است (ماده 30 ق.م)عملا شما باید خسارت وارده به ماشین را پرداخت کنید .ماده 347 ق.م.ا مقرر مي دارد:
«هرگاه كسي، چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود، عهده دار نخواهد بود، مگر آن كه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا ساقط مي شود.»
بايد تاكيد شود، لازمه تحقق مسئوليت شهرداري در صورت سقوط شي» از بالكن مجاور معبر و ورود زيان، قابل پيش بيني بودن اضرار نيست، شهرداري به حكم قانون موظف است از قراردادن هر نوع شي» در بالكن ها و ايوان هاي مجاور معبر جلوگيري كند و قابل پيش بيني بودن يا غير قابل پيش بيني بودن سقوط شي» و امكان اضرار قابل پيش بيني باشد، مالك يا متصرف نيز به دليل تقصير خود مسئول شناخته مي شود و زيان ديده مي تواند به شهرداري يا مالك خطاكار يا هر دو، براي مطالبه خسارت مراجعه كند. در اين حالت، شهرداري مي تواند بابت تمام آنچه پرداخته است به مقصر رجوع كند. بهتر است اجازه دهید ایشان طرح دعوی نماید و کارشناس رسمی در این خصوص و همچنین مقدار خسارت وارده نظر دهد .البته نظرکارشناسی ملاک رای دادگاه است. موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی