ارث و میراث

سلام من پدرم بچگی فوت کرده و از من اراک رو ول کردم و رفتم تهران بعد از ده سال پیش بازگشتم به اراک ...ولی مستقل شدم و ازدواج کردم و... .حالا پسر عموم مدعی شده که یه ملک بوده که پدر و عموم شریک هستند و نیمی از آن برای من و برادرم هست ... حالا من میتونم علاوه بر سهم الارث پول کاشت و برداشت های این چند سال رو دریافت کنم

07 خرداد 1399 218

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی