دادخواست مطالبه وجه التزام

سلام مایک عدد آپارتمان خریداری کردیم سند نیز به نام خورده ولی فروشنده حاظر نیست طبق قرار داد خونه رو دهم تحویل ما بده چون مستاجر دیرتر بلند میشه نهایت بیستم گفته بلند میشه ،مانیز خونه قبلیمون که فروختیم باید دهم بلند شیم و چاره ای نداریم ،در قرار داد نیز قید شده ب ازای هر روز تاخیر ۲۰۰ هزار تومن ب عنوان جریمه از فروشنده باید دریافت شود لطفا نارو راهنمایی کنید چطور شکایت کنیم واحقاق حق ‌کنیم؟

03 تیر 1401 29

با سلام واحترام
جهت دریافت خسارت قراردادی شما می بایست اقدام به طرح دادخواست الزام به تحویل مبیع و مطالبه وجه التزام به طرفیت فروشنده نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی