چگونه وکیل مالکیت خوب پیدا کنیم

نقش وکیل متخصص در مالکیت معنوی، حمایت از شرکت در اجرای استراتژی حفاظت و دفاع از حقوق مالکیت معنوی آن است. سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند به موکلین خود در مورد حقوق مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری مشاوره می دهد. وکلای مالکیت ما در سایت وکیل وند در مشاوره و دعاوی حقوقی در زمینه حقوق مالکیت معنوی (اختراعات، علائم تجاری، طرح ‌ها و مدل‌ها، حق چاپ)  تخصص کافی دارند.
حقوق مالکیت فکری اساساً حقوق مالکیت صنعتی (اختراعات، علائم تجاری، طرح ها و مدل ها) و حق چاپ را در بر می گیرد. هدف آن محافظت از نوآوری های فنی (طبق قانون ثبت اختراع)، علائم متمایز (طبق قانون علائم تجاری)، و همچنین خلاقیت های شرکت (توسط حق چاپ و/یا طرح ها و مدل ها) است.

وکلای متخصص مالکیت فکری ما در سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند از شما پشتیبانی خواهند کرد:

در اجرای استراتژی مالکیت معنوی برای شرکت؛
در تأمین حقوق مالکیت معنوی شرکت در قراردادهای متعددی که برای تحقق پروژه های خود ملزم به امضای آن است.
در مبارزه با نقض حقوق مالکیت معنوی شرکت، از طریق اقدام برای نقض و / یا رقابت ناعادلانه.

تعریف استراتژی مالکیت فکری با وکیل مالکیت فکری

اجرای یک استراتژی حفاظتی موثر توسط شرکت برای نوآوری های خود (نرم افزار، مارک ها، خلاقیت های گرافیکی، پایگاه های داده و غیره) توسط حقوق مالکیت معنوی یک چالش بزرگ است. هدف اصلی این استراتژی محافظت از خود و مبارزه موثر در برابر اقدامات جعلی است که شرکت می تواند قربانی آن باشد تا مزیت رقابتی خود را حفظ کند.
همچنین یک چالش مالی بزرگ را ارائه می‌کند، زیرا حفاظت مؤثر از نوآوری‌های شرکت توسط حقوق مالکیت معنوی، برای مثال، می‌تواند به سرمایه‌گذاران بالقوه اطمینان دهد یا حتی شرکت را در صورت واگذاری به طور قابل توجهی ارتقا دهد.
وکلای مالکیت فکری ما می توانید از شما برای بهینه سازی امنیت حقوق مالکیت معنوی شرکت شما پشتیبانی کند.

اجرای این استراتژی به ویژه شامل موارد زیر است:

حسابرسی شرکت به منظور شناسایی نوآوری ها، علائم متمایز، خلاقیت های شرکت که توسط حقوق مالکیت معنوی قابل حمایت است
در نظر گرفتن جنبه های قانونی و همچنین استراتژیک در انتخاب حفاظت کافی
انجام اقدامات لازم برای اخذ عناوین مالکیت صنعتی (اختراعات، علائم تجاری، طرح ها و مدل ها)
مدیریت عناوین مالکیت صنعتی شرکت در طول زمان (تجدید، نظارت و غیره)

حفاظت از مالکیت معنوی شرکت در قراردادهای آن 

اجرای یک استراتژی موثر حفاظتی از حقوق مالکیت معنوی توسط شرکت در قرارداد با شرکا، پیمانکاران، مشتریان، کارکنان و غیره. تعیین کننده است.
شرکت ابتدا باید با اجرای بندهای مشخص در قراردادها با شرکای خود، در قراردادهای فرعی، قراردادهای کاری و غیره، از برخورداری از حقوق مالکیت معنوی خلاقیت های فنی، نرم افزارها، پلتفرم ها، پایگاه های اطلاعاتی، برندها و خلاقیت های خود اطمینان حاصل کند.
شرکت باید به طور دقیق دامنه حقوق مالکیت معنوی را که می تواند به مشتریان و/یا شرکای خود اعطا کند تا خواسته های آنها را برآورده کند و همچنین تضمین هایی که می تواند بدون به خطر انداختن فعالیت خود به آنها اعطا کند، ارزیابی کند.

ایجاد حمایت مؤثر توسط مالکیت معنوی شرکت در قراردادهای آن به ویژه مستلزم موارد زیر است:

از قبل روابط پیش قراردادی را با شرکای بالقوه خود تضمین کند تا از خود به طور مؤثر در چارچوب مذاکرات محافظت کند.
حفاظت از مالکیت معنوی شرکت در قرارداد با مشتریان، شرکا، کارکنان و غیره.
ارزیابی دقیق دامنه حقوق مالکیت معنوی که شرکت می تواند در قراردادهای خود به مشتریان خود اعطا کند تا خواسته های آنها را برآورده کند، بدون اینکه فعالیت خود را به خطر بیندازد.
تضمین مالکیت معنوی شرکت در قراردادهای حاصل از یک پروژه تحقیق و توسعه مشترک (پروژه تحقیق و توسعه).
وکلای متخصص در مبارزه با نقض حقوق مالکیت معنوی
خطر جعل در مرکز نگرانی شرکت هایی است که محصولات/خدمات جدید را نوآوری و توسعه می دهند.
زیرا شرکت می تواند، گاهی اوقات بدون اطلاع از آن، به طور کامل یا جزئی حقوق اشخاص ثالث را نقض کند، به عنوان مثال در صورتی که از علائم تجاری خود محافظت نکرده باشد، حق چاپ خود را در مورد آثار و/یا تضمین نکرده باشد.
این شرکت همچنین می تواند قربانی اقدامات جعل شده باشد که باعث آسیب قابل توجهی به آن می شود. بنابراین باید به طور مؤثر با نقض حقوق مالکیت معنوی خود مبارزه کند.
وکلای مالکیت معنوی ما در سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند شما را پشتیبانی می کند:
در اجرای یک استراتژی آزمایشی متناسب با شرکت شما با توجه به نقض حقوق شما، خواه نقض حق ثبت اختراع، نقض علامت تجاری یا حتی طرح ها و مدل ها؛
در اجرای راهبرد قانونی مبارزه با جعل، به صورت موثر و سریع به منظور پایان دادن به تضییع حقوق مالکیت معنوی شما و دریافت غرامت خسارت وارده.
در استراتژی اتخاذ شده در صورت تهدید شرکت شما به یک اقدام برای نقض/موضوع یک اقدام برای نقض.