محاسبه آنلاین سهم الارث

با وارد کردن وضعیت وراث می توانید به صورت آنلاین ارث را محاسبه کنید.

وضعیت

مجرد
دارای زن
دارای شوهر

به تومان

وارث درجه اول


وارث درجه دوم


تعداد برادان

تعداد خواهران

وارث درجه سوم


خویشاوندان والدین مشترک (ابوینی)

خویشاوندان از طرف پدر (ابی)

خویشاوندان از طرف مادر (امی)

راهنمایی و سوالات متداول

در صورت نیاز به راهنمایی می توانید از سوالات زیر استفاده و یا سوال موردنظر خود را مطرح کنید.

چگونه می‌توان سهم الارث را محاسبه کرد؟

چه عواملی در محاسبه سهم الارث تأثیر دارند؟

چگونه می‌توان سهم الارث را به صورت آنلاین محاسبه کرد؟

آیا محاسبه سهم الارث در هر کشور به یک شکل است؟

چگونه می‌توان نرخ مالیات بر سهم الارث را محاسبه کرد؟

آیا می‌توان از ابزارهای محاسبه سهم الارث آنلاین استفاده کرد؟

چه اطلاعاتی برای محاسبه سهم الارث لازم است؟

چگونه می‌توان نرخ تورم را برای محاسبه سهم الارث استفاده کرد؟

آیا محاسبه سهم الارث به صورت آنلاین قانونی است؟

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟

محاسبه ارث

 

در صورت فوت شخصی اموال او به نسبت و با سهم معینی بین وراث تقسیم می شود که قاعدتاً هر چه نسبت خویشاوندی نزدیکتر باشد ارث بیشتر است و هر چه نسبی نزدیکتر باشد، خویشاوند دورتر حق ارث ندارد همچنین با وجود داشتن خویشاوندان نزدیک مانند فرزند (پسر و دختر) و پدر و مادر، از خواهر و برادر، عمو، خاله، عمو و عمه متوفی ارث نمی برند. کسانی که وراث طبقه اول هستند، مانند پدر و مادر و فرزندان، همدیگر را از ارث محروم نمی کنند، فقط وجودشان باعث کم تر شدن ارث از دیگری می گردد. لطفاً مابقی این مقاله را بخوانید تا درباره نحوه تقسیم ارث فرزندان، پسران، دختران، مادران، پدران و همسران بیشتر بدانید. برای آگاهی کافی از میزان سهم ارث فرزند، پسر، دختر، پدر، مادر و همسر چنانچه مایل هستید با ما در این متن همراه باشید. راه های مختلفی برای وادار کردن شرکا و ورثه شما برای موافقت با تقسیم ارث وجود دارد، از جمله درخواست افراز، خلع ید مشاعی، تقاضای دستور فروش و تقاضای تقسیم ارث که جهت اطلاع از نحوه اخذ ارث و اجبار سایر شرکا و وراث به تقسیم ارث به سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند در موارد اختلاف بر سر تقسیم ارث بین ورثه مراجعه نمایید.

 

سهم طبقات مختلف وراث از ماترک

 

3 طبقه از افراد وجود دارد که بر اساس نسب ارث می برند:

 1. پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد
 2. اجداد، برادران، خواهران و فرزندانشان (اولاد آنها)
 3. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها (عموها، عمه ها، خاله ها و اولاد آنها)

به ترتیب ذیل سهم الارث اشخاص فوق بر اساس مواد قانونی تعیین خواهد شد. افراد با توافق نمی توانند سهم الارث اشخاص را تغییر دهند و از قواعد آمره است.

 

سهم پدر و مادر از ارث

 

اگر برای اولاد متوفی یا هر اولاد اولاد با هر درجه ای در دسترس نباشد در صورت انفراد پدر و مادر، کل ارث را به ارث می برند و در صورتی که پدر و مادر میت هر دو در قید حیات باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم دریافت می کنند اما اگر مادر با شرایط زیر حاجبانی داشته باشد، یک ششم ترکه متعلق به او و بقیه متعلق به پدر است: در اینجا جزئیات است:

اگر میت چند برادر یا خواهر داشته باشد مادر میت از بیش از یک ششم ارث محروم است به این شرط که:

 • اولا: دو برادر یا یک برادر با دو یا چهار خواهر داشته باشند
 • ثانیا: آنها هنوز پدرشان را داشته باشند (در قید حیات باشد)
 • ثالثا: ممنوع از ارث نباشد به جز در موارد قتل.
 • رابعا : ابوینی یا ابی تنها باشند.

نکته: در شرایطی که متوفی دارای فرزند باشد، فرض هر یک از والدین (پدر و مادر) به یک ششم کاهش می یابد.

 

سهم فرزندان از ارث

 

در فرضی که متوفی بدون ابوین بوده و دارای یک یا چند فرزند بوده است، ارث به شرح زیر تقسیم می شود:

 1. اگر فرزند منحصر به یکی از والدین اعم از پسر یا دختر باشد، ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.
 2. پسری دو برابر دختر ارث می برد در صورتی که چند فرزند داشته باشد و برخی پسر و برخی دختر.
 3.  

سهم نوادگان از ارث

 

وقتی متوفی اولاد بلاواسطه نداشته باشد، از آنجا که اولاد اولاد او قائم مقام او خواهد شد، او وراث طبقه اول بوده و از هر یک از والدین زنده اش ارث می برد. بر اساس نسل، ارث بین اولاد اولاد تقسیم می شود. بنابراین نسل بعدی سهم کسی را می گیرد که توسط او به مرده می رسد. در نتیجه فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر سهم می برند.

پسران دو برابر دختران در تقسیم بندی یک نسل سهم می برند.

سهم ارث متعلق به خواهر و برادر ابوینی (متولد از یک پدر و مادر) و خواهر و برادر امی (متولد از یک مادر اما با پدر متفاوت) است.

ارث میت بین چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی به طور مساوی تقسیم می شود.

هرگاه چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی وارث میت باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

وقتی چندین برادر امی یا چند برادر و خواهر امی وجود داشته باشند، ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

وقتی خواهر و برادر ابوینی و امی با هم هستند، آنها به شرح زیر تقسیم می شوند:

 • اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد، یک ششم دارایی را می گیرد و بقیه به ابوینی یا خواهر و برادر ابی می رسد.
 • در صورت تعداد برادر یا خواهر امی زیاد باشد؛ یک سوم ارث متعلق به خواهر و برادران امی است و آنها آن را بین خود تقسیم می کنند و مابقی به برادران و خواهران ابوینی یا ابی می رسد.
 •  

 

سهم اجداد و جدات از ارث

 

ترکه در صورتی که مربوط به ورثه اجداد یا جدات باشد به شرح زیر تقسیم می شود:

 • در صورت تنها بودن جد یا جده، اعم از ابی یا امی، کل ترکه به او می رسد.
 • در مورد چند اجداد و جدات، اگر همه ابی باشند، ذکور دو برابر اناث و اگر همه امی باشند، به طور مساوی بین آنها تقسیم می شوند.
 • وقتی جد یا جدی ابی و جد یا جده امی با هم هستند، جد یا جده امی یک سوم ارث را دریافت می کند و اگر اجداد امی متعدد باشند، آن ثلث به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و حصه ذکور از این دو ثلث در صورت تعدد دو برابر حصه اناث خواهد بود.
 • وارثان میت که با هم طرف پدر قرابت دارند، در صورت داشتن اجداد، برادر و خواهر، مستحق دو سوم ترکه او هستند و هرگاه تقسیم شود حصه ذکور دو برابر اناث می شود و یک سوم به وراث منسوب به مادر و به طور مساوی تقسیم می شود. با این حال، اگر خویش مادر فقط یک خواهر و برادر امی باشد، تنها یک ششم ارث متعلق به او خواهد بود.
 •  

سهم اولاد خواهر و برادر از ارث

 

وقتی برای میت برادر یا خواهری وجود نداشته باشد، اولاد برادر یا خواهر با اجداد ارث می برند. بر اساس حسب نسل، ارث بین فرزندان خواهر و برادر تقسیم می شود. در نتیجه، هر نسلی از طریق شخصی که از طریق میت به آنها می رسد، حصه متوفی را می گیرد. به این ترتیب فرزندان اخوه ابوینی و ابی به تنهایی حصه ب اخوه ابوینی و ابی را دریافت می کنند و فرزندان خواهر و برادر امی نیز حصه برادر و خواهر امی را دریافت می کنند.

در تقسیم بندی بین افراد یک نسل، اگر فرزندان ابوینی یا خواهر و برادر ابی تنها باشند، ذور دو برابر اناث خواهند برد و خواهر و برادر امی اگر از او باشد به مساوی تقسیم می نمایند.

 

سهم عمو و عمه از ارث

 

اگر چند عمو یا خاله وارث متوفی باشند، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

 وقتی همه ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند یا  عمو و عمه باهم باشند یا همه با هم امی باشند ترکه به تساوی تقسیم می شود و اگر همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

عمه و عمه های امی و عمو و عمه ابوینی یا ابی ممکن است با هم باشند. عمو یا عمه امی اگر تنها باشند یک ششم از ترکه را می گیرد و اگر چند نفر باشند به هر کدام یک سوم ارث می رسد و این یک سوم به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و بقیه ارث به عمو و عمه های ابوینی یا ابی تعلق می گیرد که حصه ذکور دو برابر اناث است.

هر گاه ورثه میت چند دایی یا چند خاله یا چند دایی و چند خاله با هم باشند، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود. فرقی نمی کند همه ابوینی باشند، همه ابی باشند یا همه امی.

از ورثه میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی است، اگر از طرف امی یکی باشد یک ششم ترکه را می گیرد و اگر چند نفر باشد هر کدام یک ثلث و به مساوی بین هم تقسیم خواهند کرد و بعلاوه بقیه به دایی و خاله های ابوینی یا ابی می رسد که بین خود به صورت مساوی تقسیم می نمایند.

برای میتی که یک یا چند عمو یا عمه و یا چند دایی و خاله داشته باشد، یک سوم ترکه به دایی و خاله و دو سوم به عمو و عمه می رسد.

یک سوم به مساوات بین دایی و خاله تقسیم می شود اما اگر یک نفر امی بین دایی و خاله باشد، یک ششم حصه احوال به او می رسد و در صورت تعدد امی ها به هر یک از آنها یک سوم حصه تعلق می گیرد و در صورت اخیر سهم به طور مساوی تقسیم می شود.

 

سهم فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله از ارث

 

در صورت عدم وجود عمو،خاله، دایی و عمه برای متوفی فرزندان آنها ارث می برند و در نتیجه سرنوشت هر نسلی را شخصی که به طریق میت به آن متصل است تعیین می کند.

 

سهم زوج از ارث

 

پس از فوت زوجه، زوج از تمام اموال او ارث می برد. در مورد زوج بد.ن فرزند سهم او نصف و مابقی مردود و در مورد مردی که دارای اولاد می باشد، یک چهارم سهم او خواهد بود.

 

سهم زوجه از ارث

 

اگر زوجه اولاد داشته باشد یک هشتم عین اموال منقول و یک هشتم اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می برد و در صورت عدم وجود اولاد سهم زوجه یک چهارم عین اموال منقول و یک چهارم اموال غیرمنقول خواهد بود و بقیه اموال متعلق به شخص غیر ارث است و مربوط به دادستان و دادگاه است.

 

محاسبه سهم ارث آنلاین

 

محاسبه ارث یک مسأله حیاتی و حساس است که به دقت زیادی نیاز دارد. این فرآیند با تقسیم وارثین بر اساس اصول حقوقی و اخلاقی صورت می‌گیرد. محاسبه ارث به معنای تعیین و توزیع اموال و دارایی‌ها بین وراث است. بهتر است این فرآیند را توسط وکیل وند یا متخصص حقوقی انجام دهید. برخی از گام‌های اصلی محاسبه ارث شامل تشخیص وراث، تعیین دارایی‌ها، محاسبه حصص وراث و ترتیب قانونی توزیع اموال می‌شوند. برخی از عواملی که در محاسبه ارث تأثیر بسیاری دارند؛ شامل وصیت‌نامه، قوانین محلی، تعداد و همچنین نسبت وارثان هستند. 

محاسبه ارث بین افراد خانواده

محاسبه تقسیم ارث بر اساس قانون شرعی و طبقات ارث صورت می‌گیرد. منظور از طبقات ارث، ترتیب قوانین و شرعی اشخاصی است که از فرد متوفی به ارث می‌برند. جدول محاسبه ارث مبنی بر طبقات ارث، بدین شرح است:

 

نحوه محاسبه ارث بین افراد خانواده و محاسبه ارث زمین با یکدیگر متفاوت است. برای محاسبه ارث مادر می‌توان گفت که اگر متوفی فرزند، خواهر یا برادر نداشته باشد، یک سوم از ماترک و اگر متوفی فرزند، خواهر یا برادر داشته باشد، حق یک ششم از ماترک را دارد. در محاسبه ارث پسر و دختر هم پسر، دو برابر حقوق دختر ارث دریافت می‌کند اما ممکن است بر اساس شرایط مختلف، این مقدار تغییر کند. 

در ادامه، سهم ارث دختر در صورتی‌که متوفی پسر نداشته باشد، یک دوم (نصف) و در صورت واحد بودن (یک دختر) دو سوم در صورت تعدد به او تعلق می‌گیرد. محاسبه ارث زن هم اگر متوفی فرزند نداشته باشد یک چهارم و اگر دارای فرزند باشد، یک هشتم از ماترک به او می‌رسد. اگر برای محاسبه سهم الارث یا محاسبه ارث به نرخ روز با مشکلی مواجه شدید، پیشنهاد می‌کنیم با یک وکیل ارث مشورت کنید. 

 

محاسبه ارث آنلاین

 

برای محاسبه ارث آنلاین، شما می‌توانید از ابزارهای آنلاین محاسبه ارث یا نرم افزار محاسبه ارث استفاده کنید و مشاوره حقوقی دریافت کرده و محاسبه ارث رایگان انجام دهید. روش محاسبه ارث بسیار راحت است. تنها کافی است اطلاعات مورد نیاز مانند وضعیت تاهل، وراث طبقه اول (تعداد فرزندان دختر و پسر و در قید حیات بودن والدین) را وارد کرده و محاسبات مربوط به ارث را انجام دهید. 

همچنین، برخی از وب‌سایت‌ها اطلاعاتی در مورد مراحل و مقررات مربوط به میراث به شما ارائه می‌دهند که شما را به خوبی راهنمایی می‌کنند. لطفاً به دقت اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و از منابع قانونی و معتبر برای این محاسبات استفاده کنید تا در محاسبه ارث با مشکلی مواجه نشوید. 

 

چه مدارکی برای انتقال اموال در ارث مورد نیاز است؟

 

برای نقل و انتقال اموال به چند رونوشت یا تصویر آگهی شده نیاز است که یک مشاوره حقوقی می‌تواند شما را به خوبی راهنمایی کند. مدارک مورد نیاز جهت انتقال اموال متوفی شامل موارد ذیل می‌شود:

 1. نسخه‌ای کارت ملی و شناسنامه متوفی برای ثبت مرگ

 2. تصویر گواهی شده اسناد در خصوص بدهی‌ها و مطالبات متوفی

 3. اسناد و مدارکی که اموال و دارایی‌های فرد فوت شده را تایید کند

 4. وصیتنامه (اگر موجود باشد) به عنوان راهنمایی برای توزیع اموال

 5. رونوشت وکالت نامه یا قیم نامه

 6. گواهی فوت از مراجع مربوطه

 

 

فرمول های محاسبه ارث

 

برای محاسبه ارث، می‌بایست دو مفهوم اساسی وارثان و دارایی‌ها را مشخص کنید. لازم است تا نسبت هر وارث به دارایی فرد متوفی را محاسبه کنید. این نسبت ممکن است بر اساس وصیت نامه یا قوانین ارثی محلی و قوانین شرعی تغییر کند. اگر وصیتنامه وجود دارد، لازم است در قدم اول مورد بررسی قرار دهید. روش‌های مختلفی مانند مشاوره حقوقی تلفنی و محاسبه ارث به صورت آنلاین وجود دارند که با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، میزان دقیق هر کدام از وارثان را به شما ارائه می‌کنند. 

 

محاسبه ارث در وکیل وند

 

محاسبه ارث مسئله بسیار مهمی شناخته می‌شود. این موضوع براساس فاکتورهای مختلف صورت می‌پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع بهتر است کار محاسبه ارث را به افراد متخصص و کاربلد این حوزه بسپارید. شما می‌توانید برای انجام محاسبه ارث به مجموعه وکیل وند مراجعه کنید تا شما را به بهترین شکل راهنمایی کنند. 

 1.