آزادی مشروط و شرایط اعطای آزادی مشروط

آزادی مشروط چیست؟

آزادی مشروط اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد

تاریخچه آزادی مشروط در ایران ؛

نخستین بار آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی گردید و در سال ۱۳۷۷ اصلاح شد و در آخرین مرحله به تاریخ اول اردیبهشت ماه سال۱۳۹۲شمسی در ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد.


شرایط اعطای آزادی مشروط؛

مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط در مورد محکومیت به حبس تعزیری است  به طوری که دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف مدت محکومیت یعنی باید نصف مدت محکومیت خود را گذرانده باشند و در سایر موارد یعنی  در مورد محکومیت به حبس ده سال یا زیر ده سال پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط صادر کند.

اگر مرتکب دارای سابقه کیفری موثر باشد میتواند از آزادی مشروط استفاده کند ؟

پاسخ ما به این سوال با توجه به موارد احصا شده در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مثبت است چرا که در قانون مجازات اسلامی شرایطی وضع شده است که در هیچکدام از آنها از عدم محکومیت موثر کیفری نامی برده نشده است 
 شرایطی که در مورد آزادی مشروط ذکر شده است بدین شرح است؛
 ۱_محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد
 ۲_حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
 ۳_به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت  دارد ضرر و زیان مورد حکم مورد یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب بدهد.

شرط مهم در مورد اعطای آزادی مشروط 

 یکی از مهمترین شرایطی که در مورد آزادی مشروط وجود دارد این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

مدت آزادی مشروط

 مطابق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود لاکن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال باشد

آیا مدت آزادی مشروط می تواند کمتر از یک سال باشد؟
 در مواردی که  مدت باقیمانده حبس کمتر از یک سال باشد در این صورت مدت آزادی مشروط نیز به تبع آن کمتر از یک سال خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم رعایت دستورهای دادگاه و ارتکاب جرم جدید در مدت آزادی مشروط؛
 هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط افزوده می شود در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص یا تعزیری تادرجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقیمانده نیز به اجرا در می آید.
«جهت کسب اطلاع بیشتر از آزادی مشروط با وکلا و کارشناسان حقوقی وکیل وند در ارتباط باشید »

۵ / 5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل