اعسار از پرداخت دفعی مهریه – قسط بندی مهریه

موضوع خانواده نوشته حسین امامی
لوگوی وکیلوند
اعسار از پرداخت دفعی مهریه – قسط بندی مهریه
تصویر مقاله

فهرست عناوین مقاله

اشتراک گذاری مقاله:

اعسار در لغت به معنای عدم توان پرداخت دیون به علت عدم داشتن مال یا عدم دسترسی به مال است. برابر با ماده ششم قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معسر به شخصی گفته می‌شود که به علت نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، توانایی پرداخت دیون خود را ندارد. در این مطلب کاربردی با مفهوم اعسار از پرداخت مهریه ( قسط بندی مهریه )، اعسار از پرداخت دفعی مهریه و شرایط اعسار از پرداخت مهریه آشنایی پیدا کرده و از اهمیت تقسیط مهریه و قانون جدید اعسار مهریه اطلاعات جامع و مفیدی را کسب خواهید کرد.

اعسار مهریه زن به چه معنا است؟

شرایط درخواست مهریه زن همانند چک سفید است؛ به این معنا که هر وقت زوجه بخواهد می‌تواند حق مهریه خود را از زوج مطالبه کند. به واسطه مهریه‌ای که در سند ازدواج درج می‌شود، زوجه می‌تواند مهریه خود را در هر زمان و بدون نیاز به دلیل، از طریق دادگاه یا اداره ثبت اسناد درخواست نماید. 

در دعوای تقابل اعسار از پرداخت مهریه چنانچه زوج بخواهد از پرداخت مهریه امتناع کند با رای قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مهریه می‌شود. در این شرایط اگر زوج امکان پرداخت یکباره مهریه را دارا نباشد، می‌بایست با خدمات حقوقی الکترونیکی در ارتباط بوده و مطابق بند قانون جدید، درخواست تقسیط مهریه را ارائه دهد. در چنین شرایطی استفاده از تجارب وکیل اعسار و وکیل نفقه زن اقدام مناسبی تلقی خواهد شد. 

آشنایی با مراحل اعسار از پرداخت مهریه

در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه، دادگاه اغلب به نفع زوجه رای صادر کرده و زوج را مکلف به پرداخت مهریه می‌نماید. در این شرایط، شخص مدیون ( زوج ) خواهد توانست که پس از قطعیت دادنامه، دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را به دادگاه تقدیم کرده و مدعی عدم توانایی در پرداخت مهریه شود. در این صورت فرد مدیون مطابق با ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌بایست اطلاعات کلیه اموال خود را به همراه مشخصات دقیق حساب‌ها، اموال منقول و غیر منقول و لیست کلیه نقل و انتقالاتی که در طی 1 سال گذشته داشته و همچنین مطالباتی که از اشخاص ثالث دارد را ضمیمه درخواست کند. ضمن موارد فوق، مدعی اعسار مهریه می‌بایست شهادت‌نامه کتبی حداقل 2 نفر از اشخاصی که نسبت به وضعیت معیشتی وی اطلاع کافی داشته باشند را ضمیمه کند. 

شرایط و مدارک لازم برای درخواست اعسار از پرداخت مهریه

در این قسمت مهم‌ترین مدارک لازم برای طرح دعاوی اعسار خواهان از پرداخت دفعی مهریه را مشاهده خواهید نمود:

 • ارائه مدارک شناسایی معتبر نظیر کارت ملی و شناسنامه

 • ارائه عقدنامه

 • ارائه حداقل 2 شاهد عاقل و بالغ با شرایط ذکرشده

 • ارائه لیست کلیه اموال شامل اموال منقول و غیر منقول، حساب‌های بانکی، مطالبات از اشخاص ثالث، لیست کلیه نقل و انتقالات در 1 سال قبل از طرح دادخواست موردنظر

 • دادنامه محکومیت مهریه

مهلت زمان ارائه دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه

مهلت ارائه دادخواست قسط‌بندی مهریه از زمانی خواهد بود که اجرائیه صادر و ابلاغ می‌شود. در شرایطی که پس از قطعیت دادنامه مهریه، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه مربوطه تقدیم نشود، زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای جلب زوج را کند. در این صورت زوج نیز قادر خواهد بود که وثیقه یا کفالت بسپارد و بعد از قبولی وثیقه، تا صدور حکم اعسار و قبولی آن از حکم حبس رهایی یابد. شما می‌توانید با کاوش در اینترنت نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه توسط وکیل و نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه را ملاحظه کنید.

اعسار مهریه چقدر طول خواهد کشید؟

صدور حکم به اعسار از پرداخت مهریه به موارد متعددی بستگی دارد. به طور مثال، در برخی از شرایط دادگاه و زوجه نیازی به استعلام از اموال و دارایی‌های زوج نمی‌بیند. در برخی موارد دیگر نیز قاضی به درخواست زوجه، فرآیند استعلام از حساب های بانکی، اداره ثبت اسناد و املاک و یا اداره راهنمایی و رانندگی و مواردی از این دست را آغاز می‌نماید. به همین دلیل نمی‌توان بر حسب موارد ذکرشده پیش‌بینی کرد که تا چه زمانی تصمیم‌گیری درباره تقسیط مهریه طول می‌کشد.

مراحل رسیدگی به درخواست تقسیط مهریه
پس از صدور و دریافت اجراییه، زوج می‌بایست برای ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اقدام کرده و مراحل قسطی کردن مهریه را آغاز کند. زوج قادر خواهد بود تا در این مرحله از راهنمایی‌های وکیل اعسار و وکیل حقوقی رایگان استفاده کرده و برای ثبت دادخواست مذکور اقدام کند. پس از ثبت دادخواست مذکور در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، مدیر دفتر دادگاه در طی 2 روز پرونده را به سمع و نظر قاضی مربوطه خواهد رساند.

چنانچه قاضی مربوطه شهادت شهود را ضروری تلقی کند، به زوج احضاریه‌ای را ارسال کرده و از وی می‌خواهد که برای حضور شهود اقدام کند. در شرایطی که دادگاه تشخیص دهد مدعی اعسار نمی‌تواند مهریه را به صورت یکجا پرداخت کرده و قادر است که اعسار را به صورت تدریجی پرداخت کند، اقساط مهریه را بر مبنای وضعیت معیشتی وی تعیین و تنظیم می‌نماید. در ادامه مراحل پروسه مذکور را به صورت مختصر مشاهده خواهید کرد:

 1. ایجاد و تنظیم استشهادیه اعسار توسط زوج

 2. تهیه فهرست مربوط به اموال و دارایی‌ها

 3. رجوع به دفاتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست اعسار

 4. شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه

 5. انجام استعلام‌های لازم توسط قاضی پرونده

 6. پیگیری حکم بدوی اعسار مهریه

 7. تجدیدنظرخواهی و درخواست رسیدگی مجدد در صورت عدم رضایت از حکم

 8. اجرای حکم و اعمال آن از سوی زوجه

 

مهم ترین نکات اعسار از پرداخت مهریه

در این قسمت به مهم‌ترین نکات طرح اعسار از پرداخت مهریه اشاره کرده و به این مسئله می‌پردازیم که در چه صورت اعسار مهریه رد میشود. این موارد عبارتند از:

 • چنانچه فردی مطابق قانون تجارت تاجر تلقی شود، اعسار از وی پذیرفته نخواهد شد؛ مگر آن‌ که امکان اعلام و اثبات ورشکستگی وجود داشته باشد.

 • زمان ثبت دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه بعد از قطعیت دادنامه مبنی بر محکومیت مهریه خواهد بود.

 • چنانچه زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و توان پرداخت یکباره مهریه را نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهد.

 • هنگامی‌که زوج دارای 1 ماشین و 1 خانه است، یک خانه جزء مستثنیات دین محسوب شده و خودروی وی قابل توقیف خواهد بود.

 • این دعوی به صورت خارج از نوبت رسیدگی شده و مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه صادرکننده رای خواهد بود.

 • دعاوی مرتبط با قسط بندی مهریه در همان دادگاه رسیدگی می‌شوند که به اصل دعوا رسیدگی کرده است.

 • در دعاوی اعسار از پرداخت مهریه، برای استفاده از وکیل دادگستری محدودیتی وجود ندارد. بهره‌گیری از وکلای مجرب در این زمینه می‌تواند بسیار مفید باشد.

چگونگی اثبات اعسار از پرداخت مهریه

دادگاه در شرایطی دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را می‌پذیرد که زوج فاقد شرایط مالی لازم باشد. برای این منظور زوج ملزم به ارسال مدارکی نظیر اطلاعات کلیه اموال، اطلاعات حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیر منقول، لیست کلیه نقل و انتقالات 1 سال گذشته، مطالبات از اشخاص ثالث و مواردی از این دست خواهد بود. علاوه بر موارد فوق، زوج می‌بایست فرم استشهادیه که شامل 2 نفر است را به دادگاه ارائه کند. 

این شهود می‌بایست به طور کامل از وضعیت معیشتی مرد و میزان درآمد مرد آگاهی داشته باشند. این شهود همچنین می‌بایست آمادگی حضور در دادگاه را داشته باشند. شما می‌توانید با استفاده از مشاوره حقوقی آنلاین فوری و شماره وکیل مهریه و مشاوره وکیل تلفنی 24 ساعته رایگان مراحل ارائه دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را جویا شده و برای این پروسه آمادگی‌های لازم را کسب کنید. همچنین می‌توانید با کاوش در فضای مجازی، نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را مشاهده کنید.

پس از دریافت حکم قطعی اعسار مهریه چه باید کرد ؟

یکی از رایج‌ترین سوالاتی که مراجعین مطرح می‌سازند این است که بعد از حکم قطعی اعسار مهریه چه باید کرد؟ در این راستا باید اشاره داشت که اعتراض به حکم اعسار مهریه هم از سوی زوج و هم از طرف زوجه امکان‌پذیر است. چنانچه زوجه نسبت به حکم صادره اعتراض داشته باشد، می‌تواند با تنظیم فهرست اموال و دارایی‌های زوج، تمکن وی را نسبت به پرداخت مهریه اثبات کند. از سوی دیگر، زوج هم قادر خواهد بود که نسبت به میزان اقساط اعلام شده اعتراض کرده و به دادگاه اثبات کند که از تمکن مالی جهت پرداخت مبلغ تعیین‌شده، برخوردار نیست. از این‌رو توصیه می‌شود که پیش از اعتراض به رای دادگاه، با مراجعه به وکیل طلاق توافقی و وکیل اعسار از نحوه و چگونگی تنظیم این اعتراض، اطلاعات کافی را کسب کنید.

اصطلاحات رایج در دعاوی اعسار

در این قسمت با رایج‌ترین اصطلاحات حقوقی در دعاوی اعسار آشنا خواهید شد:

دارایی منقول و غیر منقول

دارایی منقول مالی است که به راحتی قابل جابجایی است. این موارد در صورت جابجایی خراب نمی‌شوند؛ اما در مقابل، اموال غیر منقول نوعی دارایی هستند که قابل جابجایی نیستند. به طور مثال اتومبیل، میز، صندلی و اثاثیه منزل شامل دارایی‌های منقول می‌شوند.

معسر

معسر لغتی است که از عبارت عسر و حرج گرفته شده است. معسر به شخصی اطلاق می‌شود که از لحاظ مادی و اقتصادی در سختی و تنگنا قرار دارد.

تقسیط

منظور از تقسیط، همان قسطی کردن بدهی و مهریه است.

صورت اموال

شخصی که می‌خواهد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار بدهد، می‌بایست صورت کلیه اموال خود را در اختیار دادگاه قرار بدهد.

استشهادیه

متقاضی اعسار از پرداخت دفعی مهریه می‌بایست وضعیت مالی خود را حداقل با استشهاد 2 شاهد عاقل و بالغ اثبات کند.

کلام آخر

در طول این مطلب کاربردی با مفهوم و نحوه ارائه درخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه آشنا شده و روند درخواست اعسار مهریه در اجرای ثبت را مشاهده کردید. همچنین اطلاعات لازم درباره اصطلاحات رایج، اقدامات لازم، مدارک و شرایط لازم برای این دادخواست‌ها را دریافت کردید. اعسار و تقسیط مهریه شامل مراحل متعددی بوده و این مسیر می‌تواند شما را با برخی از ابهامات مواجه سازد. برای این منظور وکلای مجرب موسسه حقوقی ما (وکیل وند) آماده پاسخگویی به ابهامات و پرسش‌های شما بوده و می‌توانند شما را در این مسیر حقوقی همراهی کنند. استفاده از مشاوره و تجربه وکلای مجرب می‌تواند کلید موفقیت پرونده شما باشد.

اشتراک گذاری مقاله:

آخرین مقالات منتشرشده

گواهی امضا برای ضمانت: مهر تایید بر تعهدات

در دنیای امروز، معاملات و تعهدات نقش بسزایی در روابط تجاری و شخصی ایفا می‌کنند. برای تضمین...
آزمایش خیانت زن

علیرضا فضلی

آزمایش خیانت زن، موضوعی حساس و پیچیده در روابط زوجیتی است. این آزمایش، که معمولاً به صورت...
نحوه اثبات شهادت دروغ 

شهادت دروغ یکی از مشکلات مهم در سیستم قضایی است که می‌ تواند به شدت بر عدالت و انصاف تأثیر...
چگونه اداره برق ماینر را پیدا می کند

حامد جمشیدوند

اداره برق برای ردیابی و کنترل ماینرها و مدیریت مصرف انرژی آن ‌ها از روش ‌های مختلفی استفاد...
شكايت از دندانپزشك

محمدرضا امانی

شکایت از دندانپزشکان یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق بیماران و اخلاق پزشکی است. این نوع شک...
نفقه زن در سال 1403

علیرضا فضلی

نفقه، در اصطلاح حقوقی، به هزینه ‌هایی گفته می‌ شود که بر عهده شوهر است و باید برای زندگی ه...

آخرین مقالات منتشرشده

گواهی امضا برای ضمانت: مهر تایید بر تعهدات

در دنیای امروز، معاملات و تعهدات نقش بسزایی در روابط تجاری و شخصی ایفا می‌کنند. برای تضمین...
آزمایش خیانت زن

علیرضا فضلی

آزمایش خیانت زن، موضوعی حساس و پیچیده در روابط زوجیتی است. این آزمایش، که معمولاً به صورت...
نحوه اثبات شهادت دروغ 

شهادت دروغ یکی از مشکلات مهم در سیستم قضایی است که می‌ تواند به شدت بر عدالت و انصاف تأثیر...
چگونه اداره برق ماینر را پیدا می کند

حامد جمشیدوند

اداره برق برای ردیابی و کنترل ماینرها و مدیریت مصرف انرژی آن ‌ها از روش ‌های مختلفی استفاد...
شكايت از دندانپزشك

محمدرضا امانی

شکایت از دندانپزشکان یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق بیماران و اخلاق پزشکی است. این نوع شک...
نفقه زن در سال 1403

علیرضا فضلی

نفقه، در اصطلاح حقوقی، به هزینه ‌هایی گفته می‌ شود که بر عهده شوهر است و باید برای زندگی ه...

مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

در هر ساعت از شبانه روز و در هفت روز هفته می توانید با به صورت تلفنی و متنی از وکلای وکیل وند مشاوره دریافت کنید.

پشتیبانی و راهنمای خدمات: 91017949-021

شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 الی 17

دیدگاه کاربران

نظر و دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما در میان بگذارید.

0 کاراکتر

undefined

خدمات حقوقی وکیل وند

وکیل وند طیف گسترده ای از خدمات حقوقی را در قالب های مختلف به شما ارائه می دهد، از جمله:

 • مشاوره حقوقی متنی و تلفنی در زمینه های مختلف
 • تنظیم و نگارش دادخواست، لایحه و سایر اوراق قضایی
 • وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری
 • انجام امور قراردادها
 • و سایر خدمات حقوقی