خانه
تنظیم دادخواست

تنظیم شکواییه فوری

تنظیم شکواییه
شما میتوانید با تکمیل کردن فرم زیر خدمت حقوقی مورد نیاز خود را از وکلای متخصص ما دریافت کنید. برای ثبت درخواست خود میبایست ۳۰٪ مبلغ کل را به عنوان پیش پرداخت واریز نمایید.
پس از پرداخت جهت پیگیری دقیق تر با شما تماس خواهیم گرفت.

افزودن فایل

درخواست شما در بازه ۱ الی ۲ روز کاری انجام می گردد.
درخواست شما در بازه ۶ ساعت انجام داده میشود. هزینه درخواست ۴۵٪ افزایش خواهد یافت.
مبلغ پیش پرداخت
2,500,000 ریال
مبلغ کل
7,500,000 ریال
ورود و ثبت نام

ثبت نام در وکیل وند به منزله قبولی کلیه قوانین وبسایت می باشد.