شرایط و تعریف قرارداد صلح

قرارداد صلح چیست : 

صلح در لغت : به معنای سازش ، دوستی و توافق می باشد .

تعریف صلح در قانون : به موجب ماده ی 752 قانون مدنی : (( صلح ممکن است در مورد رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود .
علت اصلی عقد صلح در مواقع بروز اختلاف و یا پیشگیری از آن است و در شرایط رفع درگیری بین طرفین قرارداد به کار برده می شود .

برای ایجاد عقد صلح در معامله چه شرایطی باید ایجاد شود : 

برای ایجاد عقد صلح باید شرایط ماده190 قانون مدنی رعایت شود این شرایط عبارتند از : 

 

اهلیت طرفین در معامله : منظور عاقل و رشید بودن طرفین در تصرف صلح است یعنی طرفین ورشکسته نباشند 

قصد و رضایت طرفین در معامله 

معین بودن موضوع 

مشروع بود مورد معامله  


اصول مهم و کاربردی در عقد صلح کدام است ؟

 

شرایط و ویژگی عقد صلح : 


در قرارداد صلح 4 رکن وجود دارد که صلح را جایز می کند : 

الف) مصالح : کسی که مال خود را به عنوان صلح به دیگری می دهد بطور مثال (شما 1 دانگ از ملک خود را به عنوان مصالحه به دیگری می دهید )

ب) وجود متصالح : کسی که مال مصالحه را قبول می کند (کسی که 1 دانگ را قبول کرده ) 

پ) مورد صلح : مالی که مورد قرارداد صلح قرار می گیرد (1 دانگ خانه ) 

د) مال الصلح : پول یا مالی که یک طرف در برابر پذیرش پیشنهاد صلح از طرف دیگر می گیرد . 

- همچنین می توان مالی گران قیمت را در برابر مالی با ارزش کمتر صلح کمتر صلح کرد مثلا یک خانه را در برابر یک خودروی کم ارزش به دیگری صلح کند که به این صلح (صلح محاباتی ) می گویند .

به موجب ماده 753 دو طرف صلح دارای اهلیت باشند و شرایط انعقاد قرارداد را دارا باشند مثلا سفیه یا صغیر غیر ممیز یا ورشکسته نباشند.

موضوعی که قرار است در مورد آن صلح شود باید مشروع باشد و یا مالیت داشته باشد در غیر اینصورت باطل است مثلا صلح در مورد مال موقوفه باطل و یا صلح درباره ی قمار خانه باطل است.

اگر فریب در خصوص مال مورد صلح رخ دهد ، حق از بین بردن مال مصالحه را می توان دارا بود .

مورد صلح ( مالی که مورد قرارداد صلح قرار می گیرد ) موجود باشد و اگر بعد از انعقاد قرارداد مشخص گردد مال موجود نیست یا از بین رفته صلح باطل است . 


آیا قرارداد صلح بعد از فوت طرفین معامله هم پا برجا می ماند ؟ 

صلح یک قرارداد لازم است و پابر جاست (مطابق ماده 760 قانون مدنی ) و قراردادی است که به راحتی نمی توان آن را بر هم زد و جزء قرارداد هایی است که بعد از فوت طرفین در معامله هم پابرجاست و بعد از فوت ( مصالح ) و یا ( متصالح ) هم باقی می ماند .

به عنوان مثال : اگر شخصی اتومبیل خود را به عنوان مورد صلح به دیگری بدهد و فوت کند هیچ کس نمی تواند این قرارداد را برهم بزند .شرایط فسخ قرارداد صلح : 


همانطور که در مقاله ذکر شد صلح عقودی لازم و پابرجاست ، اما در خصوص فسخ آن دو گزینه وجود دارد که با تراضی به آنها می توان قرارداد صلح را فسخ نمود که عبارتند از : 


فسخ به خیار :

به موجب ماده 764 قانون مدنی در صلح می گویند : تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است این بدین معنی است که اگر متصالحین (طرفین قرارداد صلح ) حقیقت امر را در قرارداد پنهان کنند و موضوع را خلاف واقع شرح دهند بدین جهت می توانند قرارداد صلح را فسخ نمایند ( از تمام خیارات می توان در فسخ قرارداد استفاده کرد به جز خیار حیوان ،خیار مجلس و ثمن ) که مختص عقد بیع می باشند .


فسخ به اقاله :

افراد در اداره ی امور مالی خود می توانند آزادانه عمل کنند و اختیار کامل در حقوق مالی خود دارند و محدود کردن آن فقط تحت اختیار دستگاه قضا می باشد .

در ماده ی 283 قانون مدنی در این خصوص اشاره شده بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی قرارداد صلح را اقاله و فسخ کنند ((عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده‌اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم بزنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی برای برهم زدن عقد، در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، برای برهم زدن آن کافی است.))


گرد آورنده : سهیلا سیَر 


۵ / 4 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل