قتل های خانوادگی واحکام آن

اصطلاح قتل های خانوادگی شامل مصادیق متعدد می شود :

قتل های خانوادگی در بیم افراد یک خانواده که دارای روابط سببی و نسبی هستند رخ می دهد و از جمله مصادیق قتل های خانوادگی (قتل خواهر،برادر،پدرو مادر، زن و شوهر به دست یکدیگر است ).

از جمله غالب ترین رویدادهایی که باعث قتل های خانوادگی می گردد مسائلی چون (اعتیاد،مسائل ناموسی ،خیانت ،ارث،حسادت،بیماری و اختلالات روانی،شرایط بد مالی و معیشتی ،توهمات و ... ) می باشد .

حال به بررسی اینگونه قتل ها توسط هریک از اعضاء خانواده می پردازیم: 

قتل فرزند توسط مادر:  

از جمله دلایل عمده ای که باعث می شود مادر دست به قتل فرزند خود بزند عواملی چون بیماری های روحی و روانی و شرایط بد معیشتی است ، این نوع قتل ها آمار پایینی نسبت به دیگر قتل های خانوادگی دارد

در صورت عمدی بودن قتل فرزند به لحاظ شرعی و قانونی حکم مادر (قصاص) است.

قتل فرزند توسط پدر : 

قتلی که از طرف پدر خانواده رخ می دهد از جمله دلایل عمده آن (اوضاع بد معیشتی ،اعتیاد،اختلالات روحی و روانی ،و عملی که بر خلاف قوانین خانواده است در صورتیکه فرزند را به واسطه ی آن عمل ننگ می شمارند ) است.

مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی توسط پدر خانواده مستوجب قاصا نمی باشد و فقط مستوجب (دیه) است با اینکه پدر خانواده قصای نمی شود اما باید دیه ی فرزند خویش را به بقیه ی اعضاء و اولیا دم ها پرداخت کند و خود او هم مانع از ارث بردن از فرزند می شود. 

همچنین عملی که وی انجام داده باعث برهم زدن امنیت و نظم احتماعی گردیده و از جهت جنبه ی عمومی به جز پرداخت دیه به حبس تعزیری 3 تا 10 سال بر اساس ماده 612 محکوم می شود و همینطور مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی از (حقوق اجتماعی ) محروم خواهد شد .


قتل همسر:


قتل زن توسط شوهر و با بالعکس از جمله قتل های خانوادگی محسوب می شود که از آمار بالایی برخوردار است ،عوامل متعددی بر اینگونه قتل ها حاکم است که از جمله رایج ترین آنها ( خیانت ،اختلافات شدید خانوادگی ،تفاوت های فرهنگی و عقیدتی ،فقر، کتک کاری های شدید،اعتیاد،...) می باشد.


قتل توسط همسر (مرد) :


به لحاظ شرعی و قانونی به موجب ماده 630 قانون مجازات اسلامی اگر همسر (مرد) زن خود را با مرد غریبه (اجنبی ) ببیند حکم قصاص و دیه از وی ساقط می گردد البته مهدورالدم ( به قول معروف کسی که خونش حلال است ) مقتولان باید به اثبات برسد.


حال اگر به اشتباه شخصی که مهدوالدم شناخته شده بود کشته شود بر اساس تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی قتل عمد به شبه عمد تبدیل و مرد محکوم به پرداخت دیه می شود. 


قتل توسط زن: 


در قتلی که توسط همر(زن*) رخ می دهد معمولا ریشه در مسائل جنسی ،خیانت دارد و معمولا با معاونت و اجیر کردن شخصی دیگر جهت قتل رخ می دهد وشیوهی قتل با خوراندن سم و مسموم کردن و یا ضربات چاقو همراه است .


در این نوع قتل فردی که قاتل است به حکم قصاص محکوم و فردی که معاونت در قتل را داشته به حبس از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد.
قتل توسط خواهر یا برادر : 


در اینگونه قتل ها انگیزه هایی چون( روابط نامشروع ،حسادت،اعتیاد،اختلافات شدید،حس انتقام جویی،اختلافات مالی ) وجو دارد .


مجازات در اینگونه قتل ها تابع مقررات حقوقی مجازات (قصاص ) می باشد .


در صورت داشتن سوال حقوقی در سایت ما از لینک طرح سوال حقوقی در صفحه اول اقدام نمایید و یا بر روی لینک زیر کلیک کنید


سوال حقوقی

۵ / 4 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
سوال حقوقی