مجازات قمه زنی در قانون

مجازات قمه زنی در مراسم های مذهبی 

- یکی از مراسم های رایج در مناسبات مذهبی مانند محرم برگزاری مراسم قمه زنی می باشد ،باید بدانیم که این مراسم از نظر شرعی و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخی از فقها به خاطر تاثیر نامطلوب آن هم بر افکار مردم و ایجاد وهن در مذهب این مراسم را ممنوع و حرام اعلام نمودند  اما همچنان ما شاهد برگزاری این مناسبات هستیم .... 

مجازات قمه زنی از دیدگاه حقوقی : 


از منظر حقوقی اگر عمل قمه زنی در ملاء عام صورت گیرد ،مرتکبین آن حسب مواد 618 و 638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد. /

ماده 618 قانون مجازات اسلامی : هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظو آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . 

- و نیز حسب ماده 638 قانون مذکور : هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید ،علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه و یا تا 74 ضربه ضربه شلاق محکوم می گردد . 

- در صورتیکه عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید ،فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . 

قمه زنی جزو دسته مجازات های تعزیری می باشد زیرا مخل نظم و آسایش و آرامش عمومی می باشد ، در این مقاله در خصوص مجازات تعزیری پاره ای توضیحات به خوانندگان عزیز ارائه می شود . 


مجازات های تعزیری چیست ؟ 


- در قانون مجازات اسلامی مجازات های جرائم به 4 دسته ی اصلی تقسیم بندی می شود که : قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات می باشد .

- سه دسته ی اول (قصاص ،دیه ،حد ) در قانون ، مجازات ثابت و مشخصی دارد و معین می باشد و درشرع  به آن توجه شده است . 

- اما تعزیرات،  مجازات هایی هستند که معین و ثابت نمی باشد و در شرع نیامده است ، مبنای جرم انگاری آن مطابق مصالح و منافع جامعه می باشد (مانند جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی )


- مقدار و کیفیت تعزیر به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی مواردی را مورد توجه قرار می دهد . 

- در تعزیر هدف قانونگذار اصلاح و تادیب مجرم شرط می باشد و مختص مرتکبان محرمات شرعی و یا ناقضان مقررات حکومتی است . 


- تعزیر شامل افرادی می شود که نظم و منافع عمومی را خدشه دار می کنند و قوانین و مقررات مربوطه را زیر پای می گذارند . 

- در نتیجه  در مناسبات مذهبی افرادی که در ملاء عام  قمه زنی می کنند ،مشمول مجازات های تعزیری می شوند ./ ۵ / 4.75 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل