مجازات ممانعت از تحصیل فرزندان

ممانعت از تحصیل فرزند چه مجازاتی را به همراه دارد ؟

-       پدر و مادر به عنوان سرپرست خانواده وظایفی را در قبال فرزندان بر عهده دارند که در صورت انجام ندادن این وظایف در قانون ناچار به تحمل پیامد های حقوقی اعمال خود هستند .

-       پدر و مادر باید حق تحصیل را برای فرزندان خود بوجود آورند و شرایطی را برای آن  بوجود آورند تا آنها بتوانند به راحتی تحصیل کنند ،اما اگرذ پدر و مادری مانع تحصیل فرزندانشان شوند مرتکب جرم شده اند و باید مجازات قانونی را طی کنند .

-       بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان :هرگونه صدمه رساندن و آزار و اذیت به همراه شکنجه جسمی و روحی کوکان مجازات دارد و بر همین اساس اگر فردی موجب بر هم زدن سلامت جسمی و روحی کودک شود و موانع تحصیل کودک و نوجوانی را ایجاد کند مرتکب جرم شده است .

-       مجازات ممانعت از تحصیل فرزند

 

-       بر اساس ماده 4  قانون حمایت از کوکان و نوجوانان : فردی که با تحصیل کودکی مخالفت می کند و موانعی را برای او بوجود آورد به حبس از سه ماه و یک روز  تا شش ماه ویا به  پرداخت جزای نقدی تا ده میلیون ریال محکوم می شوند،در آخرین ماده همین قانون مقرر شده است اگر به موجب قانون دیگری مجازات شدیدتر مقرر باشد، مجازات اشد اجرا خواهد شد؛ یعنی به هر حال این مسأله مطرح است که عدم اقدام والدین دارای تمکن مالی به ایجاد موجبات ادامه تحصیل فرزندشان با حداکثر سه سال حبس قابل مجازات باشد نه شش ماه.

 

-       وظایف دولت در برابر تسهیل شرایط تحصیلی کوکان و نوجوانان

 

-       وظیفه دولت در فراهم کردن وسایل لازم برای تحصیل فرزندان آن دسته از خانواده‌هایی که تمکن مالی ندارند و همچنین تعیین مجازات برای والدین یا سرپرستان قانونی کودکانی که با داشتن امکانات مالی از تحصیل آنان جلوگیری کند، از مواردی است که مورد توجه این قانون قرار گرفته است. علاوه بر موارد گفته شده، قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای کسانی که از تحصیل کودکانشان، جلوگیری می کنند، مجازات تعیین کرده است. اما به گفته بسیاری از کارشناسان قوانین موجود بازدارندگی کافی ندارند.

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل