نشوز چیست و اثرات آن در طلاق

معنای نشوز

نشوز در لغت به معنای سرکشی ، تمرد و اطلاعات نکردن آمده و در اصطلاح حقوقی آن هم نیز تفاوتی با معنای لغوی آن نداشته و به معنای سرپیچی کردن یکی از زوجین از انجام وظایف زناشویی است.
بطور کلی وظایف زوج به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می شوند که مهم ترین وظیفه مالی زوج پرداخت نفقه و از مهم ترین وظایف غیر مالی زوج حسن معاشرت می باشد مانند رابطه جنسی ، ابراز علاقه و... ، تشخیص رعایت و یا عدم رعایت حسن معاشرت زوج بر عهده عرف است .

اثر نشوز زوج در طلاق به درخواست زوجه


از آنجایی که قانونگذار در طلاق به درخواست زوجه بسیار سختگیرانه عمل کرده و به نحوی قوانین تدوین گردیده‌اند تا زوجه به آسانی نتواند درخواست طلاق بدهد از سوی دیگر شرایطی را هم در نظر گرفته تا درصورت عدم ایفای تعهد زوج به امور مالی وبرخی امور غیر مالی زوجه این حق را داشته باشد تا بتواند درخواست طلاق دهد

وظایف غیر مالی زوج
زوجین بر اساس ماده 1103 قانون مدنی موظف به رعایت حسن معاشرت می باشند. اما قانونگذار این ماده را به نحوی ارشادی و بدون ضمانت اجرا بیان کرده است. در این خصوص برخی معتقد هستند که بر اساس بند 4 ماده 1130 قانون مدن که بیان داشته در صورت عدم رعایت حسن معاشرت زوج، زندگی زوجه با سختی رو برو شود وی می تواند درخواست طلاق بدهد بر همین اساس  عدم رعایت حسن معاشرت توسط زوج می تواند شرایط نشوز زوج را فراهم نماید و سبب سختی و مشقت زندگی زوجه شود و بر اساس این موضوع زوجه می تواند درخواست طلاق بدهد. اما برخی معتقد اند که این ماده قانونی تنها ارشادی می باشد و زوجه نمی تواند بر اساس عدم رعایت حسن معاشرت توسط زوج درخواست طلاق بدهد مگر آنکه عدم حسن معاشرت توسط زوج سبب فراهم شدن شرایط حرج زوج شود.
وظایف مالی زوج
مهمترین وظیفه مالی که بر عهده زوج می باشد پرداخت نفقه است و این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون گذار در ماده 1129 قانون مدنی  اینگونه بیان داشته شوهر در هر صورت چه از لحاظ تمکن مالی قادر به پرداخت باشد و چه عاجز درصورتی که از پرداخت نفقه زوجه خوداری نمیاد، این حق برای زوجه به وجود خواهد آمد که بتواند درخواست طلاق خود را بدهد و درصورت اثبات شوهر ملزم به طلاق زوجه خواهد شد و چنانچه خود اقدام به این امر نکند این کار به واسطه دادگاه انجام خواهد شد.

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل