درخواست طلاق از طرف زن چگونه است | قوانین طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

 در مجموع سه نوع طلاق در رویه محاکم وجود دارد 
 •  طلاق به درخواست زوج
 •  طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج زوجه و با استناد به بندهای عقدنامه 
 •  طلاق توافقی

  آیا میشود حق طلاق را به زن و زوجه داد ؟

برای پاسخ گویی به این سوال باید متذکر شویم که حق غیر مالی مانند حق طلاق قابل اسقاط و انتقال نیست و چیزی که وجود دارد اینکه میتوان به زوجه وکالت در طلاق داد یا اینکه در صورت تحقق  بندهای ۱۲ گانه عقد نامه خود را مطلقه کند .

در طلاق به درخواست زوجه در رویه و شیوه تنظیم دادخواست باید مستند به بندهای عقدنامه باشد و عسر و حرج زوجه 
به طور مثال در عنوان دادخواست ذکر میکنیم ؛طلاق به درخواست زن (زوجه) به استناد بندهای ۱و۲و ۷و....عقدنامه و عسر و حرج زوجه .
اما سوالی که مطرح است بندهای عقدنامه چیست و چه مواردی در آن ذکر شده است .
برای رسیدن به پاسخ این سوال کافی است که نگاهی به  قباله ازدواج بیندازید یا اینکه همراه با ما سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران در ادامه همراه باشید و بندهای عقدنامه را مشاهده بفرمایید .

بندهای عقد نامه یا سند نکاحیه

سند نکاحیه دارای بند الف و ب می‌باشد که خود بند ب دارای ۱۲ بند است 
که در این مقاله ما گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران به بیان این بندها پرداخته ایم پس تا آخر همراه ما باشید ؛
اما بند الف در مورد شرط تنصیف دارایی است ،یعنی اینکه با وجود شرایطی زن میتواند تا نصف دارایی مرد را تملک کند.

بند الف عقدنامه 

ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.

بند ب عقدنامه 

ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در مورد مشروحه ذیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.
مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
 • استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
 •  سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد.
 • ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.
 •  جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
 •  عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
 •  محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
 • ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
 • زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
 •  محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
 •  در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
 • در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
 •  زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. عسر و حرج زوجه 

قانون گذار در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به بیان عسر و حرج زوجه پرداخته است یعنی وجود حالاتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه میسازد ؛

‌تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی 

 عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

 •   ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . 
 •  اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 
 • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 
 • ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه‌قابل تحمل نباشد. 
 • ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.(یعنی این موارد تمثیلی است و حصری نمیباشد و اگر شرایط دیگری نیز باشد دادگاه می‌تواند عسر و حرج را احراز کند.)


طلاق از طرف زن و به درخواست زوجه 

در اینجا به پاسخ دادن نسبت به چندین سوال پر تکرار و روتین که از سوی زوجین مطرح شده است پرداخته ایم که مطمئنا می‌تواند برای مخاطبان محترم گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مفید باشد.

مراحل طلاق از کجا شروع می شود؟

 اگر طلاق توافقی نیست و اگر وکالت در طلاق(حق طلاق) از همسر ندارید ناچارید دادخواست طلاق از طرف زوجه تقدیم دادگاه خانواده کنید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر.
علل عمده و مهمترین موضوعاتی که زن به استناد آنها می تواند طلاق بگیرد به شرح ذیل است:

 • اعتیاد مضر شوهر
 • نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه
 • مریضی سخت علاج شوهر
 • امراض مقاربتی شوهر
 • بچه دار نشدن زوج
 • ترک زندگی توسط زوج
 • ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
 • محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است
 • سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،… )
 • عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف
 • اثبات خیانت همسر در دادگاه
 • با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه
 • بلاتکلیف رها کردن زوجه
 • نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف
 • مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد
 • رابطه جنسی غیر متعارف
 • با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر

مدت  زمان طلاق از طرف زن چقدر است ؟

بر طبق قانون طلاق و آیین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین ۳ دادگاه را طی می کند. دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، دیوان عالی کشور. در فرض اینکه پرونده با اعتراض، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد حدود یکسال طول خواهد کشید. مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند.

شرایط طلاق از طرف زن باکره چگونه است ؟

بر خلاف عقد نکاح زوجه باکره که مستلزم اجازه پدر و یا جد پدری است در طلاق اینگونه نیست. و از شرایط طلاق به درخواست زوجه باکره قانونا رضایت پدر نیست. اگر چه که عرف و شرایط خانوادگی ممکن است داوری دیگری داشته باشد.

مهریه زوجه باکره در هنگام طلاق نصف می شود.

اگر باکره ماندن زوجه ، به دلیل عدم شروع زندگی مشترک و عدم تمایل زوج و یا هر دلیل منتسب به زوج باشد یا شرایطی امکان اخذ رای طلاق از دادگاه وجود دارد.

طلاق یک طرفه به درخواست زوجه باکره ، با توجه به اینکه زندگی مشترک آغاز نشده است خاصه وقتی که زوجه به حق حبس استناد نماید. کمی دشوار است توجه کنیم حتما در این خصوص با وکیل خانواده گروه وکلای پارسای مشاوره نمایید موضوع بسیار تخصصی است . در بعضی پرونده ها مثل طلاق ، در بیشتر موارد لازم است که از راه های دیگری در ابتدا مثل مطالبه نفقه معوقه یا الزام به تهیه مسکن متناسب شان زوجه ، مطالبه مهریه و … اقدام شود.


اگر زن متقاضی طلاق باشد تکلیف مهریه چه خواهد شد؟

اگر زوجه بتواند یکی از شروط مندرج در سند ازدواج را ثابت کند وکیل شوهر در طلاق و قبول بذل می شود و اختیار به دست خود اوست که به وکالت از شوهر چه مقدار از مهریه ای را قبول بذل و تعیین کند و اگر بتواند از طریق عسر و حرج دادگاه را مجاب کند که زوج را اجبار به طلاق کند میزان مهریه ای که بذل خواهد شد بسته به نظر قاضی و خود زوجه دارد.

طلاق توافقی چقدر طول میکشد و چند ماهه زن و مرد از یکدیگر جدا میشوند ؟

طلاق توافقی از نظر روند تسریع در روند رسیدگی از انواع دیگر بهتر است و معمولا در حدود سه ماه به سرانجام می‌رسد.


در طلاق توافقی آیا مراجعه به مشاوره خانواده الزامی است ؟مراجعه به داوری چطور ؟

در طلاق توافقی زوجین باید با ثبت نام در سامانه تصمیم به مشاوره خانواده مراجعه کنند و رجوع به مشاوره خانواده الزامی است که معمولا در حدود ۳ تا ۵ جلسه باید به مشاور خانواده مراجعه کنند .

بررسی چند سوال حقوقی در مورد طلاق از طرف زن 

در ادامه به بررسی چند سوال پیرامون طلاق از طرف زن میپردازیم .


سوال حقوقی - طلاق از طرف زن

مدت ٧ماه مي شه عقدكردم و خانمم بدون اجازه ميره مسافرت نزد خواهر و برادرش به مدت هفتاد روز و من به برادرش گفتم چرا اجازه نميگيره حالا ناراحت شده و درخواست طلاق داده و ميگه به درد هم نمي خوريم ايا دادگاه منو مجبور به طلاق مي كنه من تو مدت عقد نفقه و خرجيش رو مي دادم و شرايط دوازده گانه هم ندارم و نمي تونه ثابت كنم.
پاسخ :
جهت صدور حکم طلاق به درخواست زوجه نیاز به دلایل و مواردی هست که در قانون پیش بینی شده، اگر دلیل همسرتون برای طلاق تنها همین مساله باشد، دلیل موجهی برای طلاق نیست از نظر قانون.
با این وجود اگر زوجه مصر به طلاق باشد و زمان زندگی جدا از هم شما طولانی شده باشد ممکن است قاضی با طلاق موافقت کند. 

 سوال حقوقی - مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه و درخواست طلاق

مدت 4سال که ازدواج کردم همسرم از همان اول گفت که هزینه ازدواج را دارد ولی بعد از دو ماه از نامزدی اظهار داشت هیچ پولی ندارد و برای ازدواج کلی وام گرفت بعد از عروسی از نظر مالی در شرایط نابسامانی بودیم تا کنون چرا که مجبور بودیم قسمت اعظم درآمدمان رو جای قسط بدیم با این وجود همسرم هر وقت پولی داشت ولو قرض می گرفت به خانوادش می داد، از طرفی بسیار تحت تاثیر حرف های خانواده اش هست و هرچه که آنها بگویند در مورد زندگی ما اجرا می کند، بسیار بددهن است و به خانواده ام توهین می کند در صورتی که خانواده ام خیلی به ایشان احترام می گذارند، لازم به ذکر است که ایشان از نظر خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، ظاهری و تحصیلات از بنده خیلی پایین تر هستند ولی خودشون رو خیلی بالاتر می گیرند، بعد از ازدواج صاحب فرزندی شدیم که بعد از چند روز فوت کرد با انجام آزمایش متوجه شدیم که من و همسرم مشکل ژنتیک داریم و برای هر بار بارداری باید آزمایش ژنتیک بدهیم که اگر جنین مشکل داشت سقط شود، همچنین همسرم مرا چند روز چند روز در خانه تنها می گذارد و با خانوادش به تفریح می رود بدون اینکه به من بگویید، با شرایط گفته شده بنده می توانم درخواست طلاق بدهم و مهریه و جهیزیه را درخواست کنم؟
پاسخ :
مهریه و جهیزیه را در هر صورت می توانید مطالبه کنید اما طلاق از طرف زوجه نیاز به دلایل تصریح شده در قانون دارد و کار ساده ای نیست.

سوال حقوقی - درخواست طلاق و طلب مهریه

من ميخواهم درخواست طلاق بدهم، باتوجه به اينكه به مدت 10 سال است كه ازدواج كردم و مهريه بنده 514 سكه مي باشد و همسرم ميگويد هيچ حقي به تو تعلق نميگيرد نهايتا 100 سكه كه آن هم از روز اول قسط بندي ميكنم، ميخواستم بدانم آيا اين مطلب درست است؟و غير از مهر چه حق و حقوقي به من تعلق ميگيرد؟
پاسخ :
مهریه تا 110 سکه به شما تعلق میگیرد مابقی را باید ثابت کنید که همسر شما توانائی پرداخت دارد (ملک، حساب بانکی و دارایی های دیگر) از ابتدا هم قسط بندی نمی شود مرد باید تقاضای اعسار بدهد(عدم توانائی در پرداخت مهریه) اگر قاضی پذیرفت قسط بندی میشود. نفقه ایام زوجیت و اجرت المثل هم به شما تعلق میگیرد.

 سوال حقوقی - طلاق از طرف زن

آیا با اعتیاد زوج به دیدن تصاویر مستهجن و پورنورگرافی، زوجه می تواند درخواست طلاق دهد؟
پاسخ :
بله اینها می تواند دلیل طلاق باشد ولی صرف بیان این ادعا و ذکر شفاهی این دلایل کفایت نمی نماید و شما باید اثبات نمائید که این وقایع رخ داده است.
به طور کلی رفتار غیر اخلاقی شوهر به حدی که ایجاد عسر و حرج نماید یا برای زوجه ایجاد کراهت و تنفر شدید نماید می تواند دلیلی برای طلاق خلع باشد. 

 سوال حقوقی - طلاق در زمان زندانی بودن

به جرم سرقت 18ماه زندان بودم، همسرم ناشزه و کلیه حقوق قانونی در ایام زندگی بذل کرده است. می تواند بدلیل زندانی بودن و عدم دریافت نفقه درخواست طلاق بدهد؟

پاسخ :

بخاطر ١٨ ماه نمي توانند درخواست طلاق نمایند، ولي به علت سابقه کیفری که دارید و عسرو حرج ميتواند اقدام كند.

 سوال حقوقی - مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه و درخواست طلاق

مدت 4 سال که ازدواج کردم همسرم از همان اول گفت که هزینه ازدواج را دارد ولی بعد از دو ماه از نامزدی اظهار داشت هیچ پولی ندارد و برای ازدواج کلی وام گرفت بعد از عروسی از نظر مالی در شرایط نابسامانی بودیم تا کنون چرا که مجبور بودیم قسمت اعظم درآمدمان رو جای قسط بدیم با این وجود همسرم هر وقت پولی داشت ولو قرض می گرفت به خانوادش می داد، از طرفی بسیار تخت تاثیر حرف های خانواده اش هست و هرچه که آنها بگویند در مورد زندگی ما اجرا می کند، بسیار بددهن است و به خانواده ام توهین میکند در صورتی که خانواده ام خیلی به ایشان احترام میگذارند، لازم به ذکر است که ایشان از نظر خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، ظاهری و تحصیلات از بنده خیلی پایین تر هستند ولی خودشون رو خیلی بالاتر میگیرند، بعد از ازدواج صاحب فرزندی شدیم که بعد از چند روز فوت کرد با انجام آزمایش متوجه شدیم که من و همسرم مشکل ژنتیک داریم و برای هر بار بارداری باید آزمایش ژنتیک بدهیم که اگر جنین مشکل داشت سقط شود، همچنین همسرم مرا چند روز چند روز در خانه تنها می گذارد و با خانوادش به تفریح میر ود بدون اینکه به من بگویید، با شرایط گفته شده بنده می توانم درخواست طلاق بدهم و مهریه و جهیزیه را درخواست کنم؟
پاسخ :
مهریه و جهیزیه را در هر صورت می توانید مطالبه کنید اما طلاق از طرف زوجه نیاز به دلایل تصریح شده در قانون دارد و کار ساده ای نیست.البته اگر مصمم به انجام طلاق باشید در عین اینکه کار بسیار مشکل و پیچیده ای است ما حتما اینکار را برای شما انجام خواهیم داد و نکته مهم فقط عزم جدی شما برای طلاق است.در صورت تمایل به مشاوره با وکیل خانواده و اعطای وکالت به وکیل متخصص طلاق با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید. 

 سوال حقوقی - پرداخت مهریه و نفقه

همسر من به پرداخت مهریه و نفقه محکوم است و ایران زندگی نمی کند ولی دادخواست طلاقم تا حالا از سال 91 دو بار رد شده و پرونده در دیوان عدالت اداری است ایا می توانم همزمان پرونده جدیدی برای طلاق باز کنم؟
پاسخ :
محکومیت به پرداخت نفقه بیش از شش ماه می تواند دلیل مناسبی برای طرح دعوای طلاق باشد و مطابق شروط مندرج در عقدنامه ازدواج و هم مطابق ماده 1129 قانون مدنی شما دلیل قطعی برای طلاق دارید.نپرداختن مهریه دلیلی برای زن محسوب نمیشود که براساس آن بتواند طلاق بگیرید.اگر دعوای شما چند بار رد شده شاید به این دلیل است که دعوای مناسبی طرح نکرید و یا به خوبی آن را پیگیری نکرده اید.

توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده مشورت نموده یا انجام طلاق خود را به وکیل دادگستری بسپارید.گفته اید که پرونده شما د ر دیوان عدالت اداری است. اشتباه گفته اید و منظور شما دیوان عالی کشور است. تا وقتی که پرونده ای در جریان دارید اصولا امکان طرح دعوای جدید نیست و باید منتظر جواب آن باشد و بعد از صدور حکم و قطعیت رای دادگاه به دلیل دیگری که مشمول قاعده اعتبار مختومه (اعتبار امر محکوم بها) نشود، دوباره طرح دعوا نمائید. 


نمونه آرای طلاق از طرف زن 

 پرونده کلاسه ............. شعبه 233 مجتمع قضایی خانواده یک  دادنامه شماره ...................

خواهان ها: خانم ...........   با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران - میدان فاطمی

خوانده: آقای ......  به نشانی ................

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

بسمه تعالی – به تاریخ 1389/11/3 در وقت نظارت جلسه شعبه 233 به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه .......... تحت نظر قرار دارد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ........ فرزند ....... با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت همسرش آقای ......... فرزند ......... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به علت ترک انفاق و تحقق بند یک از شرایط ضمن عقد مقرر در سند نکاح با عنایت به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره ........1385/1/27 صادره از دفتر ازدواج شماره 210 حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و اظهارات وکیل خواهان و تصویر اجراییه پیوست حاکی از محکومیت خوانده و هم پرداخت نفقه از تاریخ 87/7/10 لغایت 88/7/27 صادره از حوزه 2202 شورای حل اختلاف و تحقیقات مددکار اجتماعی و اظهارات و دفاعیات خوانده از لایحه تقدیمی در جلسه اخیر دادگاه و اینکه خوانده هیچ دلیل و مدرکی دال بر تادیه نفقه ارائه نداده و بند یک از شرایط عقد محقق گردیده و داوران موفق به اصلاح ذات البین نشده اند و مفارقت زوجین بیش از یک سال و اختلافات موجود حکایت از عدم تفاهم اخلاقی و عملی آن ها دارد و ادامه اختلاف از وضعیت موجود از موجبات عسر و حرج نیز هست. علیهذا خواسته به نظر دادگاه موجه است استنادا به مواد 1284 و 1119 و 1130 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 گواهی عدم امکان سازش و طلاق خواهان را صادر و اعلام می نماید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با بذل حداقل تعداد پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی حقوق از مهریه ما فی القباله و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و از تاریخ اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده دارد. زوجین یک فرزند مشترک دختر متولد 1386/1/2 دارند که تا اتمام سن هفت سال قمری حضانت با مادر و پدر حق ملاقات فرزند خود را دارد و ادعای بارداری نشده. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام است.

رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده یک تهران

پرونده کلاسه : .............         شعبه: 240 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی                  شماره دادنامه : .............

خواهان : خانم ........ فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده : آقای ........ به نشانی تهران – شهریار

خواسته : طلاق به درخواست زوجه – مطالبه خسارات دادرسی

رای دادگاه طلاق به درخواست زن

در خصوص دعوای خانم ............ فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده آقای ........ فرزند ....... به خواسته طلاق به علت عسر و حرج به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسات دادرسی اظهار داشت، خوانده موصوف به دلالت سند ازدواج شماره .......... تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ..... همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد حال با توجه به سوء رفتار و پرخاشگری زوج و ضرب و شتم زوجه و توهین به وی، به استناد گزارش کلانتری و شهادت شهود و صدور حکم به خواسته اعلامی شدند. خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت: حاضر نیست زوجه را طلاق بدهد و اظهارات وکیل خواهان را قبول ندارد. قشم می خورم وی را کتک نزده ام و مشکل اخلاقی ندارم. گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان نیز با حضور در جلسه دادرسی اطلاعات خودشان را بیان کردند لذا با توجه به اینکه مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طلاق موثر نبود و برابر مقررات جهت اصلاح ذات البین و یا انصراف خواهان از طلاق به داوری ارجاع گردید که این امر نیز منتهی به حصول سازش با توجه به اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و گزارش واحد مددکاری، مستندا به مواد 1119 و 1130 و 1146 قانون مدنی مواد 24 تا 39 قانون حمایت خانواده رای به طلاق و اجبار زوج به مطلقه نمودن خواهان (همسرش) به طلاق خلع نوبت اول تحت شرایط: زوجه طی اقرارنامه ای نسبت به دریافت مهریه اقرار داشته و جهت اخذ طلاق، تعداد دو سکه بهار آزادی را بذل می نماید و نسبت به سایر حقوق مالی خود ادعایی ندارد. جهیزیه به صورت توافقی مسترد می گردد. زوجین دارای دو فرزند هستند که از سن حضانت خارج می باشند. صادر و اعلام می دارد و بر این اساس زوجه می تواند با حضور در محل دفتر رسمی طلاق و با استنکاف زوج از حضور با استفاده از وکالت بلاعزل ماخوذه به موجب شروط ضمن عقد نکاح که از ناحیه زوج به وی تفویض گردیدهبه قبول مابذل از ناحیه زوج و تحت شرایط مذکور نسبت به مطلقه نمودن خودش به طلاق خلع نوبت اول اقدام نماید. بدینوسیله به دفتر محترم طلاق نمایندگی در اجرای صیغه طلاق اعطا می گردد و لازم است نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری از زوجه اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمنا  انقضای رای اصداری شش ماه از تاریخ قطعیت است.

شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده یک تهران

۵ / 3.75 (از مجموع 4 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • سلام.اگر بعد ازدواج مرد زن رو برگردونه و بگه از بدنش راضی نیس و زن همچنان باکره باشه،چجوری میشه طلاق زن رو گرفت؟ چون مرد حاضر نیست طلاق بده.در ضمن خانم 50 و آقا75 سالشه

  دوشنبه ، 13 تیر 1401

  • حسین امامی

   مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ در خصوص موضوع برگرداندن زوجه اگر منظور اخراج زوجه از منزل هست زوج چنین حقی ندارد و مکلف ب تامین مایحتاج و تهیه مسکن مستقل در شان زوجه هست نپسندیدن بدن هم دلیل موجهی نیست اگر زوج چنین کند مرتکب ترک انفاق شده و با تکیه بر موضوع نفقه و رای کیفری ترک انفاق میتوان برای عسر و حرج و طلاق اقدام کرد عدم پرداخت نفقه ب مدت بیش از شش ماه و مفارقت طولانی مدت هم از موجبات عسر و حرج هست زوج نمیتواند زوجه را ب حال خود رها سازد هردو حق و تکلیف دارند با احدی از متخصصین مشورت کنید تا راهکار دقیق ارائه گردد موید باشید

 • با سلام خسته نباشید من ۶ماهه ک عقد کردم و ماه اول حامله شدم خانواده شوهرم با ازدواج ما‌مخالف بودن و شوهرم گفت ک بخاطر من قدرشون میزنه و تا منو نخوان خودشم‌نمیره ولی الان زده زیرش منو برده خونه خودم ماهی ۱۳ملیون حقوق داره ولی خرجی خونه با التماس گریه میده‌پول سونوگرافی و دکتر منو نمیده بعدم میگه باید مهریتو ببخشی و همشم خانوادش تو زندگیم دخالت دارن آیا میتونم ازش جدا بشم یا ن راهی دیگه ای واسه درست شدنش هس

  جمعه ، 03 تیر 1401

  • رضا احمدی ذیلان

   سلام کاربر گرامی وقت بخیر. چنانچه زندگی براتون غیر قابل تحمل شده باشد از طریق ابزارهای قانونی میتونین جدا بشین

 • سلام میخواستم درخواست طلاق بدم مشاوره میخواستم .ممنون

  پنجشنبه ، 02 تیر 1401

  • محمد بابایی فیشانی

   بااحترام کاربر محترم از طریق تماس تلفنی و انتخاب بر عهده من رزرو نمایید تا نتیجه مطلوب بدست اید

 • سلام وقت بخیر منو همسرم چهارسال نامزدی باهم سر بی مسیولیتی و بی‌تفاوتی ش نسبت یمن مشکل داشتیم ودرحال حاضر حدودا یک سال عروسی کردیم و چهارماه کلا باهم زندگی کردیم و من خونه پدرم هستم الان . و هیچ تلاشی برای برگردوندن من نداشته و نداره نفقه هم پرداخت نمیکنه و من خودم اومدم خونه پدرم نفقه ب من تعلق میگیره؟؟ از چ طریق اقدام ب طلاق کنم

  دوشنبه ، 30 خرداد 1401

  • حسین امامی

   مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ اولا نفقه تا زمان ناشزه شدن شما تعلق میگیرد و زوج برای عدم پرداخت نفقه میبایست الزام ب تمکین مطرح کند و موارد بعد از ان تا ناشزگی...ثانیا برای طرح دعوای طلاق نیاز ب اثبات عسر و حرج دارید ک یکی از شروط دوازده گانه سند نکاح میبایست برای احراز ان محقق شود تا دعوای طلاق نتیجه دهد میتوان برای عدم پرداخت نفقه ب مدت بیش از شش ماه،مفارقت طولانی مدت و دیگر موارد برای طلاق اقدام کرد و دادخواست طلاق از جانب زوجه میبایست ثبت شود جهت دریافت راهنمایی دقیقتر مشاوره تلفنی با احدی از متخصصین سایت رزرو کنید موید باشید

 • سلام من حق طلاق دارم چجوری برای طلاق باید اقدلم کنم

  چهارشنبه ، 18 خرداد 1401

  • خالد سعدا

   با سلام و احترام شما می بایست با اختیار کردن یکی از وکلای دادگستری از حق خویش برای اعمال وکالت در طلاق اقدام نمایید. موید باشید

 • با سلام وقت بخیر.سوالم اینه ایا میتونم از وکیل معاضدتی یا تسخیری برای پرونده خانواده .نفقه،مهریه و...استفاده کنم.با توجه به اینکه طرف دعاوی من که خانومم هستند هم وکیل دارند. شرایط و نحوه درخواست به چه صورته.سپاس

  جمعه ، 13 خرداد 1401

  • زهرا غلامي

   سلام كاربر گرامي در صورتي كه توان مالي جهت اخذ وكيل را نداريد، ميتوانيد با مراجعه به كانون وكلاي شهر محل سكونت خود درخواست وكيل معاضدتي نماييد. موفق باشيد.

 • سلام من حقه طلاق دارم واسه طلاق می‌خوام اقدام کنم باید کجا برم و چیکار کنم که سریع و بی دردسر جدا بشم

  پنجشنبه ، 05 خرداد 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام .باید بدوا در سایت تصمیم ثبتنام وبعد از نوبت جلسات مشاوره طلاق رفته ویک گوای دریافت می دارید وسپس باان گواهی ومدارک لازم به دفاتر خدمات قضایی مراجعه ودادخواست طلاق می دهید وچون وکالت از مرد دارید باید بایک وکیل دادگستری قرارداد ببنیدید تا از سمت شوهر وکیل باشد وپس از روند رسیدگی در دادگاه حکم گواهی عدم سازش صادر می گردد .

 • سلام‌من‌با‌همسرم‌مشکل‌دارم‌میخوام‌جدا‌شم‌ایشون منو‌تحدید‌میکنه‌اگه‌بر‌نگردی‌میکشمت‌ونمیذارم زندگی کنی.ولی‌میخوام‌توافقی‌تمومش‌کنم‌به‌نظرتون‌وایسم‌تا‌قانع‌شه‌یا‌دادخواست‌طلاق‌بدم

  پنجشنبه ، 05 خرداد 1401

  • حسین امامی

   مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛ مشخصا باتوجه ب اگاهی از شرایط زندگی خود بهتر از هرکسی میتوانید مصلحت خود را در نظر بگیرید لیکن اگر ادله قانع کننده و محکمه پسندی برای اثبات عسر و حرج دارید میتوانید یکطرفه طرح دعوای طلاق کنید اما اگر موجبی برای اثبات عسر و حرج در زندگی شما نیست(تحقق شروط دوازده گانه سند نکاح)در ایصورت طرح دعوای طلاق یکطرفه امری بیهوده هست و بهتر است با زوجه در خصوص طلاق توافق کنید البته اگر چاره ای جز پایان دادن ب زندگی مشترکتان نمانده است موید باشید

 • سلام من دادگاه رفتم حکم طلاق و دو روز پیش صادر کردن قاضی برای صیغه طلاق کی باید بریم محضر باید از طریق ثنا منتظر پیام باشیم بریم محضر یا هر زمان می تونیم خودمون محضر بریم

  یکشنبه ، 01 خرداد 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام و درود کاربر محترم مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی نهایی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. در این مدت شش ماه فرصت مراجعه جهت انجام طلاق دارید موفق باشید

سوال حقوقی