نکات وشرایط پشت نویسی چک در قانون

پشت نویسی یا ظهر نویسی چک چیست؟

اگرچه عبارت ظهرنویسی به معنای پشت نویسی است ولی منظور درج هر عبارت تعهدآور یا موثر در سند تجاری چه در روی آن و چه در پشت آن از جانب شخصی غیر از صادرکننده سند تجاری است.
 توجه داشته باشید که در قانون تجارت مبحث ظهرنویسی فقط در خصوص برات مورد بررسی واقع شده است اما از آنجا که بنابر مواد ۳۰۹  و ۳۱۴ قانون تجارت برخی از احکام برات در  سفته و چک نیز جاری می‌شود قواعد ظهر نویسی بین  اسناد تجاری مشترک است .

انواع پشت نویسی و ظهر نویسی 

پشت نویسی چک یا به عبارت دیگر ظهر نویسی چک برای انجام کارهای مختلفی مانند ظهر نویسی جهت انتقال ، ظهر نویسی جهت ضمانت ،ظهر نویسی جهت وکالت صورت میگیرد که در این مقاله به بیان و توضیح هر کدام از آنها پرداخته ایم.

ظهر نویسی جهت انتقال

انتقال مبلغ سند تجاری توسط دارنده سند تجاری به شخص دیگر را ظهر نویسی انتقالی میگوییم ،پس از انتقال شخص منتقل الیه دارنده سند تجاری میشود و شخص ناقل ظهر نویس.

ظهر نویسی جهت وکالت 

یعنی آنکه دارنده سند تجاری آنرا ظهرنویسی کند ولی به واسطه این ظهرنویسی مبلغ سند تجاری را به دیگری منتقل نکند بلکه فقط به دیگری وکالت در دریافت وجه سند تجاری یا دیگر اعمال مرتبط با سند تجاری مانند دریافت گواهی عدم پرداخت را بدهد.

ظهر نویسی وثیقه ای 

یعنی آنکه دارنده سند تجاری آن را ظهرنویسی کند ولی در این حالت نیز به واسطه این مبلغ سند تجاری را به دیگری منتقل نکند بلکه فقط سند تجاری   را به عنوان وثیقه طلب یکی از طلبکارانش ظهرنویسی می کند.
 بدین منظور که اگر دین خود را به طلبکارش تادیه نکند طلبکارش بتواند از محل وصول مبلغ آن سند تجاری به طلب خود دست پیدا کند.

نحوه پشت نویسی در چک های جدید چگونه است ؟

اینها مواردی بود که در قانون تجارت در مورد پشت نویسی اسناد تجاری آمده است اما سوالی که مطرح است ظهر نویسی چک های صیادی جدید چگونه است آیا ظهر نویسی در چک های قدیمی از بین رفته است یا کماکان طبق روال قبل میشود آنها را کارسازی کرد؟و....
پس همراه ما گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیل وند اولین استارتاپ حقوقی ایران بمانید تا به پاسخ همه ی این سوالات برسیم.

پشت نویسی چک برای انتقال به چه روالی انجام می شود؟‌ 

پشت نویسی چک های موجود برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد اما انتقال چک های جدید باید از طریق سامانه صیاد انجام شود.

آیا چک‌های قدیمی می‌توانند در وجه حامل صادر شوند؟

چک‌های قدیمی به شکل سابق می‌توانند کارسازی شوند و بنابراین در وجه حامل هم می‌توانند صادر شوند.

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک‌هاست؟ 

چک های جدید. در واقع چک های جدید باید در وجه ذینفع مشخص صادر، و در سامانه صیاد ثبت شوند.

آیا با ابلاغ قانون جدید صدور چک هنوز هم صدور چک برای ضمانت امکان‌پذیر است؟ 

بله. چک های موجود که طبق روال انجام میشود اما صدور چک ضمانت برای چک های جدید باید در سامانه صیاد ثبت بشود.

اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟ 

مشمول الزام‌ها و سازوکارهای مقرر تو قانون صدور چک نمیشود و صرفاً نقش یک سند مدنی را دارد که نشان میدهد از یک شخص طلب دارید و نه هیچ چیز دیگری.

وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟ 

صادرکننده چک، چک را ثبت می کند. ذینفع چک دریافتی را در سامانه تایید می کند.

۵ / 4.25 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل