چگونه سند تک برگ را به نام شخص فوت شده درخواست کنم

سلام ، قطعه زمینی سند آن دفترچه ای قدیمی می باشد که مالک آن فوت شده است و پنج ورثه دارد ، آیا می توان برای تبدیل سند قدیمی به سند کاداستر دوباره سند کاداستر را به نام مالک اصلی که فوت شده است دریافت کرد ؟

11 آبان 1400 72

سلام درود
درخواست صدور سند تک برگ نیاز به درخواست ذینفع دارد که در حال حاضر در قید حیات نیستند
شما می توانید برای هر یک از وراث سند مشاع تک برگ دریافت کنید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی