افراز چیست و چه تفاوتی با تفکیک و تقسیم دارد؟

افراز چیست و چه تفاوتی با تفکیک و تقسیم دارد؟


افراز با تفکیک و تقسیم تفاوت هایی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی این تفاوت ها بپردازیم .
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که اغلب و عمده مردم بر این عقیده هستند که تفاوتی بین این  واژه ها نیست و تمامی این واژه ها به یک معنا استعمال میشود اما باید این فکر را از ذهن زدود چرا که هر کدام از این واژه ها در جای خود دارای بار معنایی جداگانه و مختص به خود می‌باشد.
اما در ابتدا به بررسی چند عنوان که ما را با معنا و مفهوم افزار و تفکیک و تقسیم بهتر آشنا میکند میپردازیم .

مال مشاع چیست ؟

مال مشاع ؛ مالی است که در مالکیت  بین چند شریک است بدون اینکه مفروز و سهم هریک مشخص شده باشد و در این مال شرکا در جز ‌جز مال شریک هستند .

مال غیر منقول چیست ؟


برا اساس ماده ۱۲ قانون مدنی ؛ مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان منتقل نمود ، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .

انواع مال غیرمنقول ؛

مال غیر منقول انواعی دارد از قبیل ؛


مال غیر منقول ذاتی 
مال غیر منقول به واسطه عمل انسان 
مال غیر منقول تبعی 
مال غیر منقول حکمی 

مال غیر منقول ذاتی ؛
مال غیر منقول ذاتی شامل اراضی و زمین و معادن و تپه هامی‌باشد .
مال غیر منقول به واسطه عمل انسان ؛
بر اساس ماده ۱۳ قانون مدنی و مواد بعدی آن 
مال غیر منقول به واسطه عمل انسان شامل ؛آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیر منقول است.
لوله‌ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

مال غیر منقول حکمی ؛

این دسته اموال در واقع منقول هستند اما از لحاظ صلاحیت محاکم برای طرح دعوا و قواعد و شیوه توقیف ، غیر منقول فرض میشوند .
باید توجه داشت که این اموال باید جز اموال کشاورزی باشد مانند بذر ،تراکتور ،بیل،کمباین ،گاو و..

ماده ۱۷ قانون مدنی حصری است و فقط در حیطه اموال و تجهیزات کشاورزی راه دارد و به سایر اموال مانند ماشین آلات صنعتی قابل تعمیم نیست.

مالک باید آنها را فقط برای کشاورزی اختصاص دهد نه کار دیگری به طور مثال مالک باید از تراکتور برای خود استفاده کند نه اینکه آن را به دیگری اجاره دهد .


مالک این اموال را برای کشاورزی اختصاص دهد نه امور دیگر مثل حمل بار .

مال غیر منقول تبعی ؛


در مال غیر منقول تبعی ما با اموال محسوس و ملموس روبه رو نیستیم بلکه در مال غیر منقول تبعی با یک سری  دعاوی و حقوق روبه رو هستیم .

کلیه حقوق عینی نسبت به مال غیر منقول ،غیر منقول تبعی است مانند حق مالکیت ،انتفاع ،ارتفاق،شفعه و....

اجرت المثل تصرف در اموال غیر منقول ،غیر منقول تبعی است .

خسارت وارده بر اموال غیر منقول ،غیر منقول تبعی است .

تعهد به انتقال مال غیر منقول و تعهد به تسلیم مال غیر منقول ،غیر منقول تبعی است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مال غیر منقول و انواع آن میتوانید به مقاله ای با همین عنوان در سایت وکیلوند مراجعه نمایید .

تقسیم چیست ؟


اگر ملکی جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد افراز آن با اداره ثبت می‌باشد ولی اگر جریان ثبتی خاتمه نیافته باشد یا جدا سازی ملک از طریق تقسیم باشد یا مال ، مال منقول باشد ، همه ی این موارد در صلاحیت دادگاه است .


تفاوت افراز و تفکیک در چیست ؟

همانگونه که اشاره شد نباید افراز و تفکیک را به یک معنا دانست و این دو واژه با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در ادامه به بررسی آن میپردازیم ؛
اولاً در افراز حتما باید لااقل دو نفر وجود داشته باشد ولی در تفکیک یک نفر هم کافی است ، یعنی اگر شخصی مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی یا هر مال غیر منقول دیگری باشد میتواند تقاضای تفکیک آن را بدهد مثلا ملک ۵۰۰ متری را به ۵ فقره ۱۰۰ متری تبدیل کند .

تفکیک به صورت تفاهمی و با توافق وجود دارد ولی افراز هم به صورت توافقی و هم به صورت اجباری وجود دارد.

تفکیک در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد ولی افراز هم در صلاحیت اداره ثبت و هم با وجود شرایطی مانند تقسیم در صلاحیت دادگاه میباشد .مرجع اعتراض به تفکیک خود اداره ثبت می‌باشد ولی مرجع اعتراض به افراز دادگاه خواهد بود و از صلاحیت اداره ثبت خارج میشود .


جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت های بین افراز و تفکیک میتوانید به وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران مراجعه نمایید.

۵ / 4 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل