بیمه بیکاری چیست و شرایط دریافت بیمه بیکاری

یکی از وظایف اجباری و قانونی کارفرمایان در برابر کارگران و کارمندان خود تعهد به بیمه کردن آنان می باشد هرچند که اغلب مشاهده می شود بسیاری اشخاص بدلایل مختلفی حاضر به شروع فعالیت در شرکت یا کسب و کارهایی می شوند که مایل به بیمه نمودن پرسنل خود نیستند که این موضوع خود بار حقوقی سنگینی بر دوش کارفرمایان خواهد گذاشت اما موضوعی که در این میان مطرح است استفاده کارمندان و کارگرانی از بیمه بیکاری در زمان تعدیل نیرو می باشد.

بیمه بیکاری چیست؟

چارچوبی قانونی در راستای حمایت از حقوق کارگران می باشد که توسط قانون کار در نظر گرفته شده تا اشخاص در صورت از دست دادن شغل خود بتوانند تا زمان پیدا کردن شغل دیگر حداقل حقوق پایه کارگری را دریافت نمایند تا امرار معاش آنان مختل نشود.

بیکار از نظر قانون کیست؟

از منظر قانون هرگاه شخصی که بدون اراده و میل خود شغل خود را از دست بدهد حال این عمل چه با تصمیم کارفرما باشد و یا بواسطه قوه قهریه مانند سهیل ،زلزله و یا از بین رفتن محل کارگاه، قانون گذار چنین شخصی را که آمادگی شروع فعالیت را داشته ولی در حال حاضر شاغل نمی باشد را بیکار در نظر خواهد گرفت و چنین شخصی را مستحق دریافت بیمه بیکاری می داند.

شرایط صحت قرارداد کار چیست

موضوع مهمی که باید کارفرمایان و کارگران در نظر داشته باشند رعایت ماده 9 قانون کار می باشد که به صراحت به شرایط صحت قرارداد کار اشاره نموده است هرچند که در تبصره ماده فوق بیان شده است «اصل بر صحت کلیه قراردادها می باشد مگر آنکه بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.» باید توجه داشت که تخطی از این شرایط می تواند عواقب جبران ناپذیری برای طرفین داشته باشد. شرایط کلی بیان شده در این ماده بدین شرح است:

1-    مشخص بودن نوع حرفه، کار و یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد.

2-    مشخص بودن حقوق ( حداقل پایه حقوق اداره کار) و مزایای آن.

3-    تعیین میزان ساعت کار، تعطیلات و مرخصی.

4-    مشخص کردن محل انجام کار .

5-    ذکر تاریخ انعقاد قرارداد.

6-    تعیین مدت قرارداد.

7-    بیان موارد دیگری که بر اساس عرف آن حرفه لازم به ذکر است.

اقدامات پس از اخراج شدن چیست ؟

یکی از نکات مهمی که کارگران اغلب از آن آگاهی ندارند ، مراجعه به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان اخراج شدن تا حداکثر 30 روز پس از آن تاریخ می باشد و شخص باید با این کار ضمن اعلام از دست دادن شغل خود، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود و یا کار مشابه آن اعلام نماید. چنانچه شما به هر دلیلی موفق نشوید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ اخراج شدن اقدامات لازم را بعمل آورید می بایست با بیان دلایل قانع کننده و همچنین اخذ نامه ای از کارفرما به شعبه تامین اجتماعی محل مربوطه مراجعه کرده و درخواست خود را تقدیم کنید باید توجه داشت رعایت نکردن این موضوع می تواند بهانه ای برای عدم تعلق بیمه بیکاری به شخص شود.

شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست ؟

بیمه شدگانی که شغل خود را به هر دلیل از دست داده و حال به دنبال دریافت بیمه بیکاری تا پیدا کردن شغلی دیگر می باشند تنها درصورت احراز شرایط قانونی ذیل مستحق دریافت بیمه بیکاری خواهند بود:

1 شخص مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد.(در واقع قرارداد کار می بایست بر اساس شرایط مقرر در ماده 9 قانون کار تنظیم شده باشد و کارفرما حق بیمه شخص را پرداخت نموده باشد).

2- شخص تبعه کشور خارجی نباشد.

3- مستمری بگیر بازنشتسه و یا از کار افتاده نباشد.

4- حداقل 6 ماه سابقه بیمه داشته باشد.

5- در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.

همانطور که اشاره شد یکی از شروط استحقاق بیمه بیکاری دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بیمه می باشد اما سازمان تامین اجتماعی در این میان یک استثنا در نظر گرفته آن هم از دست دادن کار به علت حوادث غیر مترقبه مانند سیل، جنگ ، آتش سوزی و... می باشد. در چنین شرایطی چنانچه شخص حتی در روز اول کاری در اثر این حوادث شغل خود را از دست داده باشد با دارا بودن شرایط ذکر شده مستحق دریافت بیمه بیکاری خواهد بود.

مدت پرداخت بیمه بیکاری

تعیین مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اساس سابق پرداخت حق بیمه می باشد و حداکثر مدت دریافت بیمه بیکاری برای اشخاص مجرد 36 ماه و برای اشخاص متاهل 50 ماه می باشد.

در چه صورت بیمه بیکاری قطع می شود؟

به طور کلی در 7 حالت پرداخت مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

1-    درصورت اشتغال مجدد.

2-    عدم حضور غیر موجه در دوره های کارآموزی و یا سوادآموزی سازمان تامین اجتماعی.

3-    خوداری از قبول شغل تخصصی و یا مشابه.

4-    بیمه شده مشول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی شود.

5-    بازگشت به کار اولیه و دریافت مزد ایام بلاتکلیفی از سوی کارفرما.

6-    پایان مدت زمان پرداخت مقرری.

7-    درصورت فوت شخص.

نکات پایانی

·       درصورتی که شخص بیمه شده بدلیل قصور در انجام تعهدات و یا نقض آئین نامه انضباطی محل اشتغال، اخراج گردیده باشد، مستحق دریافت بیمه بیکاری نخواهد بود.

·       چنانچه مشخص شود که شخص به خواست خود بیکار شده است و به هر شیوه ای نامه اخراج توسط کارفرما را اخذ کرده و موفق به دریافت بیمه بیکاری شود، در صورت اثبات چنین امری، بیمه شده می بایست کلیه وجوهی که از باب بیمه بیکاری دریافت کرده است را به سازمان تامین اجتماعی بازگرداند.

·       درصورتی که شخص بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه خود بازگردد می باست تمامی مبالغ دریافتی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

·       درصورتی که شخص بیکار شده، در محلی شروع به کار نماید ولیکن به سازمان تامین اجتماعی اعلام ننماید و همچنان مقرری بیمه بیکاری را دریافت نماید، درصورت احراز چنین امری، می بایست کلیه وجوهی که از زمان اشتغال تحت عنوان بیمه بیکاری دریافت نموده است را به سازمان تامین اجتماعی بازگرداند.

·       مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق بیمه ای شخص حساب خواهد شد.

·        مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری بیمه شده پرداخت خواهد شد بدین معنا که اگر پروسه تایید سازمان تامین اجتماعی فرضا 2ماه به طول انجامد، مقرری این مدت زمان پس از تایید نهایی سازمان به شخص بیمه شده پرداخت خواهد شد.

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل