حق حبس زوجه و ازدواج مجدد

حق حبس زوجه در زمان اعسار زوج

 یکی از حقوق قانونی و شرعی زوجه استفاده از حق حبس(امتناع از وظایف زناشویی) تا زمان دریافت مهریه می باشد و این حق بر اساس ماده 1085 قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده است بر اساس این ماده زوجه می تواند تا زمانی که زوج مهریه را به وی تسلیم نکرده است از انجام وظایف زناشویی در مقابل مرد امتناع نماید به شرط آنکه مهریه وی حال باشد .حال اگر زوج معسر باشد آیا همچنان این حق برای زوجه قابل تصور و قانونی است؟

حق حبس چیست؟

در اصطلاح حقوقی حق حبس به معنای حق امتناع طرفین در انجام تعهدات خود در برابر شخص مقابل تا زمان دریافت حق و حقوق خود می باشد. این حق هم در ماده 388 قانون مدنی برای عقد بیع و همچنین در ماده 1085 قانون مدنی برای عقد نکاح به رسمیت شناخته شده است.اعسار زوج و حق حبس زوجه

 چنانچه زوج معسر باشد و زوجه بخواهد از حق حبس خود برای دریافت مهریه استفاده نماید، تکلیف چه خواهد بود؟

در این خصوص قوانین مستقیمی وضع نشده است و از سوی دیگر میان فقها اختلاف نظرهایی وجود داشته.
از دیدگاه فقها
در خصوص حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج نظرات فقها به سه دسته تقسیم می شوند:
دیدگاه اول- نظر این گروه از فقها که نظر مشهور می باشد معتقد به بقای حق حبس زوجه در زمان اعسار زوج می باشند.
دیدگاه دوم-  فقهای این گروه بر این باور هستند که به هیچ عنوان نمی توان برای زوجه حق حبسی در نظر گرفت چراکه می گویند در روابط زناشویی هر یک از زوجین وظایفی را بر عهده دارند، مرد موظف به پرداخت مهریه و زن مکلف به انجام وظایف زناشویی و این وظایف هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته.
دیدگاه سوم- فقها این گروه معتقد هستند باید میان فرض توانایی مالی زوج و اعسار زوج تفاوت قائل شد، چنانچه فرض بر تمکن مالی مرد باشد زن می تواند از حق حبس خود استفاده نماید و در صورتی که معسر بودن زوج ثابت شود حق حبس زوجه سقوط خواهد کرد.

حق حبس از دیدگاه قانون چیست؟

با بررسی ماده 1085 قانون مدنی اینگونه برداشت می شود که حق حبس زوجه تا پرداخت کامل مهریه برقرار خواهد بود و عبارت «تا مهریه به او تسلیم نشده» در ماده فوق تایید اعتبار حق حبس زوجه حتی در زمان اعسار زوج  می باشد.
رای دادگاه 
از سوی دیگر دیوان عالی کشور در رای شماره 708 مورخ 22/5/1387 با صدور رای در خصوص حق حبس زوجه در شرایط اعسار زوج، این حق را در زمان اعسارزوج معتبر شناخته است و دلیل آن هم، حال بودن مهریه در عقد نکاح بیان گردیده و زوجین نیز حال بودن مهریه را در عقد نامه با یکدیگر توافق کرده اند.بر اساس این رای حق حبس  زوجه حتی در زمان معسر بودن زوج ، برقرار خواهد بود.


برای دریافت مشاوره حقوقی  و اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق و اعسار  و سایر دعاوی می توانید به بخش طرح سوال حقوقی بروید و سوال خود را بپرسید  

۵ / 3.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل