فرجام خواهی به چه معناست ؟

فرجام خواهی چیست؟

 لغت فرجام خواهی  به معنای پایان و آخرین می باشد و در واژگان حقوقی به معنای درخواست رسیدگی دوباره به یک پرونده ی حقوقی یا کیفری است.

زمانی که رای توسط دادگاه بدوی صادر می گردد ممکن است یکی از طرفین دعوی به رای صادر شده اعتراض کند و درخواست تغییر رای و رسیدگی مجدد رائی را بدهد که به زیانش صادر شده.

در واقع فرجام خواهی به اعتراض رای بدوی و تجدید نظر می گویند .

آراء قابل فرجام خواهی در دادگاه بدوی مطابق ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعی شده اند قابل فرجام خواهی نیستند .

درمورد احکام صادره از دادگاه بدوی باید گفت بنابر قانون حکمی که از سوی دادگاه بدوی در مورد دعوای مالی صادر شده باشد و مورد تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشد قایل فرجام خواهی می باشد در صورتیکه مبلغ خواسته بیش از 000/000/20 (بیست میلیون ریال ) باشد .

در خصوص احکام صادره در مورد دعوا های غیر مالی دعواهای مربوط به نکاح ،فسخ نکاح،تولیت ،حجر،وقف؛نسب،حبس قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارند

کدام رای های دادگاه تجدید نظر قابل فرجام خواهی نمی باشد ؟

  •  قرارهایی که اصل حکم انها قابلیت فجام خواهی داشته باشد
  •  قرارسقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
  • قرار ابطال یا رد دادخواست تجدیدنظرکه از دادگاهداستان صادر شده باشد
  •  احکام مربوط به نکاح یا فسخ آن ،طلاق،نسب،حجر و وقف

چه احکامی قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهند داشت؟

  • احکام مستند به اقرار قاطع دعوی
  •  احکامی که طرفین دعوی حق فرجام خواهی را از خود سلب کرده باشند
  • احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام باشند

مدت زمان تعیین شده فرجام خواهی توسط قانون چقدر است؟

 مهلت فرجام خواهی درخصوص احکام قابل‌فرجامِ دادگاه تجدیدنظر استان، برای اشخاصِ ساکن ایران، بیست روز و برای اشخاص ساکن خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است. این مهلت درخصوص احکام قابل‌فرجامِ دادگاه بدوی، از تاریخ پایان‌یافتن مهلت تجدیدنظر آغاز می‌شود.


۵ / 5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل