لعان چیست

قانون مدنی ایران در ماده ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۱۰۵۲ به لعان اشاره کرده‌است. در مادهٔ ۸۸۲ به ارث نبردن زن و شوهر از یکدیگر و فرزند مورد لعان قرار گرفته از پدر اشاره کرده و در مادهٔ ۸۸۳ به رجوع از لعان که موجب می‌شود فرزند از پدر ارث ببرد، اما از خویشاوندان پدری همچنان ارث نمی‌برد، اشاره کرده‌است. در مادهٔ ۱۰۵۲ هم آمده:

«تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است.»

که به ممنوعیت همیشگی ازدواج مجدد دو طرف اشاره دارد

تعریف لعان:لعان در لغت به معني ناسزا گفتن و نفرين کردن به يکديگر است و در اصطلاح حقوقي آن است که زن و شوهر با سوگندهاي ويژه‌اي يکديگر را تخطئه کنند.

لعان هنگامي تحقق مي‌يابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد، يا فرزندي را که زن به دنيا آورده است از خود نفي کند.

در اين صورت زوجين نزد حاکم شرع حضور مي‌يابند و مرد چهار بار سوگند ياد مي‌کند که راست مي‌گويد و بار پنجم مي‌گويد: لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم. آن گاه زن چهار بار سوگند مي‌خورد که مرد دروغ مي‌گويد، سپس مي‌گويد: خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد. پس از انجام اين مراسم زن هميشه به شوهر حرام مي‌گردد و فرزند مورد لعان هم به شوهر ملحق نخواهد شد.

تفريقي که با لعان حاصل مي شود، موجب حرمت ابدي است.

لعان هنگامي تحقق مي‌يابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد، يا فرزندي را که زن به دنيا آورده است از خود نفي کند.


برای لعان شرایطی به شرح زیر بیان شده است:


مرد باید همسرش را به زنا متهم کرده باشد و ادعا کند که این عمل را مشاهده کرده است؛ ولی دلیل و شاهد نداشته باشد.

زن همسر دائم مرد باشد و مشهور به زنا نباشد .

آثار حقوقى لعان: از جهت وراثت

از لحاظ حقوقى، تحقق لعانى که به جهت نفى نسب فرزندى که قانونا ملحق به شوهر شناخته مى شود، باعث قطع رابطه پدر و فرزندى بین آنان مى گردد؛ بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته مى شوند و همان گونه که فرزند ناشى از اجنبى به دیگرى ملحق نمى شود این فرزند لعان شده نیز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با اواجنبى مى گردد و به تبع، بین آنان توارث نیز وجود نخواهد داشت. 

ماده 882 ق.م مى گوید:«فرزندى که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمى برد...». 

بنابر این لعان باعث مى گردد که نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنین فرزندى از پدر لاعن خود ارث خواهد برد.

رجوع از لعان:

در لعاني كه به سبب انكار ولد انجام شده، ممكن است پدر پس از آن، از اين عمل خويش پشيمان شده و ادعاي خود را، كه نفي ولد حاصل از همسر دائمي خود است، پس بگيرد و فرزند مزبور را متعلق به خويش بداند ،در این صورت فقط فرزند از پدر ارث میبرد ولی پدر از ارث فرزند محروم خواهد ماندواقوام پدري نيز از اين فرزند ارث نمي‏برند.

۵ / 4 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل