پروفایل وکیل

Erkan  Aydemir پروفایل

Erkan AydemirErkan Aydemir

کارشناس حقوقی

,

4(0 دیدگاه)

,

درحال مرخصی

زمان انتظار: کمتر از 60 دقیقه

زمینه فعالیت


Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku

عملکرد در وکیل وند

تعداد مشاوره ها

0

امتیاز کاربران

4

تعداد پرونده ها

0

Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku

عملکرد در وکیل وند

تعداد مشاوره ها

0

امتیاز کاربران

4

تعداد پرونده ها

0

خدمات قابل ارائه توسط وکیل

آخرین مقالات وکیل

آخرین پاسخ های وکیل

آخرین مقالات وکیل

undefined