;
در صورت رسیدن به سن بلوغ حضانت فرزند مشترک با چه کسی خواهد بود پدر و یا مادر ؟

با سلام حق حضانت دختر ۱۶ ساله با مادر است یا پدر اگر عدم حضانت مادر ثابت بشه حق انتخاب از فرزند گرفته میشه

31 تیر 1400 33
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی