در صورت رسیدن به سن بلوغ حضانت فرزند مشترک با چه کسی خواهد بود پدر و یا مادر ؟

با سلام حق حضانت دختر ۱۶ ساله با مادر است یا پدر اگر عدم حضانت مادر ثابت بشه حق انتخاب از فرزند گرفته میشه

31 تیر 1400 88

مطابق قانون پس از رسیدن فرزند به سن بلوغ خود وی می تواند تشخیص دهد که با چه کسی زندگی نماید بنابراین چنانچه پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می نمایند حضانت فرزند بنا بر انتخاب خود فرزند است .

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی