آیا بیشتر از 110 عدد سکه مهریه قابل مطالبه است؟

درصورتي كه در عقد نامه مهريه ٥٠٠سكه نوشته شده باشد هنگام درخواست طلاق فقط ١١٠ سكه عندالمطالبه خواهد بود؟؟؟

10 اسفند 1398 63
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی