عدم حضور در آپارتمان و آب مصرف شده

سلام ظاهرا سوال را سری قبل درست مطرح نکردم با توجه به عدم حضور در آپارتمان و آب مصرف شده از شیر آب حیات برای نظافت الان از کی باید شکایت کنم از مدیر ساختمان یا تمامی افراد ساختمان

14 فروردین 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی