عدم حضور در آپارتمان و آب مصرف شده

سلام ظاهرا سوال را سری قبل درست مطرح نکردم با توجه به عدم حضور در آپارتمان و آب مصرف شده از شیر آب حیات برای نظافت الان از کی باید شکایت کنم از مدیر ساختمان یا تمامی افراد ساختمان

14 فروردین 1399 72

سلام
اگر مصرف آب برای نظافت عمومی ساختمان استفاده می شود علاوه براینکه موضوعی برای شکایت نیست بلکه باید هزینه آب مشترک را نیز پرداخت کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی