شکایت به دیوان عدالت اداری

سلام مجددوخسته نباشید:اقای جمشیدوندشماراست میگوییدبه دیوان عدالت اداری که شکایت خواهم کردصددرصد....پس مبلغ دادنامه رونمیشه دراجرای احکام به اجراگذاشت .امااقای جمشیدوند ایاحتی بیمه های اجباری ان3ماه و6روزی که هیات حل اختلاف اداره کاردردادنامه نوشته روهم به اجرانگذارم؟؟؟؟

14 فروردین 1399 112

سلام مجدد
کاربر محترم عرض کردم صلاح نیست اولا اجرائیه تفکیک نمیشه ثانیا حق شما در بیمه محفوظ است

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی