100 هزارتومان هزینه آب در عدم حضور

سلام در غیاب حضور ما در آپارتمان و هر واحد یک شیر آب داخل محوطه دارد و بعلت عدم حضور ما کلا از شیر آب واحد ما استفاده شده و هزینه سنگینی بیشتر از زمان حضور امده در حالت نرمال و حضور خودمان 30 تومان هزینه آب میشد ولی الان شده 100 هزار تومان و مشخصه همسایها استفاده کردن

14 فروردین 1399 203

سلام با توجه به اینکه مشخص نیست توسط چه کسی و کدام واحد و به چه مقدار آب استفاده شده است اثبات آن در دادگاه مشکل است مگر اینکه خودشان اقرار به این امر نمایند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی