;
تهدید پیامکی به کشتن

پدر زنم همسرم و من رو با پیامک به کشتن تهدید می‌کند و با پیام‌ها که به همسرم می‌دهد زندگی مشترک ما را با مشکل مواجه می‌کند. آیا من می‌توانم قانونی از ارتباط ایشان با خودم یا همسرم جلوگیری کنم؟

15 فروردین 1399 99

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی