تهدید پیامکی به کشتن

پدر زنم همسرم و من رو با پیامک به کشتن تهدید می‌کند و با پیام‌ها که به همسرم می‌دهد زندگی مشترک ما را با مشکل مواجه می‌کند. آیا من می‌توانم قانونی از ارتباط ایشان با خودم یا همسرم جلوگیری کنم؟

15 فروردین 1399 191

سلام از ارتباط خیر ولیکن چنانچه متن پیامک های ارسالی حاوی الفاظ تهدید و توهین آمیز می باشد می توانید طرح شکایت کیفری نمایید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی