ترهیبی

سلام در حکم دادگاه که برام اومده نوشته مجازات ترهیبی مجازات ترهیبی به چه معنی است ؟

17 فروردین 1399 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی