اعسار

سلام وقت بخیر ایا اشخاص حقوقی می توانند حکم اعسار دهند ؟

17 فروردین 1399 7

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی