ارث زن

با سلام. اگر زنی فوت نماید نحوه تقسیم ارث ایشان با شرایط زیر (که به صورت و است ) چگونه است : _ زن ازدواج مجدد کرده است و از طلاق قبلی شش سال گذشته است. _ زن فقط صاحب یک فرزند دختر از شوهر قبل خود می باشد که با پدرش زندگی می کند. _ پدر و مادر زن در قید حیات هستند.

17 فروردین 1399 64

سلام
اولا با وجود ازدواج مجدد همسر وی ارث می برد
و هیچ ارتباطی به طلاق وی ندارد به عبارتی همسر سابقش ارث نمی برد
ثانیا با توجه به طلاق فقط دختر از مادر ارث می برد
ثالثا به پدر و مادر زن که در قید حیات هستن جز ورثه محسوب و ارث می رسد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی