صلح عمری

با سلام. در قرارداد صلح عمری آیا باید ملک یا دارایی کاملا مشخص باشد یا می شود در قرارداد عنوان شود کل دارایی که مصالح دارد به متصالح انتقال بابد ؟ چون دارایی مصالح ممکن است تغییر یابد.مثلا خانه به خانه دیگری تبدیل شود.

18 فروردین 1399 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی