اعسار

سلام خسته نباشید ایا اشخاص حقوقی می توانند حکم اعسار دهند ؟

19 فروردین 1399 65

خیر اشخاص حقوقی نمی توانند در خواست اعسار دهند زیرا در صورتی که پول نداشته باشند معسر محسوب نمی شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی