تجاوز

سلام دوس پسرم به زور با من همخواب شده صدای جیغمو همسایه ها شنیدن پزشکی قانونی رفتم جای کتکایی که خوردمم گواهی شده الان بهم گفته اگه شکایت کنی خودتم مجازات میشی درسته ؟

20 فروردین 1399 116

سلام خیر در صورتی که شما در جلسه دادگاه ثابت کنید که به خواست شما نبوده و دلایل خود را ارائه دهید و ثابت شود با اکراه بوده فقط اکراه کننده مجازات می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی