ازدواج

سلام شوهرم ۶ سال بود که غیب شده بود بعد ۵ سال دادگاه به عنوان اینکه غایب مفقود الاثر طلاقم داد بعد الان اومده میگه تو زنمی من زندم واقعا من الان دوباره زن ایشونم من با کس دیگع نامزد کردم

21 فروردین 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی