چاقو کشی

سلام من در حیابان با چند نفر درگیر شدم برای ترساندنشان چاقو کشیدم اونا فیلم گرفتند شکایت کردند مگه چاقو کشیدن جرم است ؟

21 فروردین 1399 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی