;
برکناری

سلام من مدیر یک شرکت دولتی هستند چند وقت پیش تونستن رشوه گرفتمو ثابت کنن میخوام بدونم چند ماه از کار برکنار میشم و درجه ام میاد پایین ؟

22 فروردین 1399 28

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی