مستی

سلام در حالت مستی در حال رانندگی بودم علاوه بر جریمه و معرفی به مراجع قضایی گواهینامه ام را گرفتند چند ماه گواهینامه ام ضبط میشه

22 فروردین 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی