شهادت

سلام ی سوال داشتم مجازات شهادت دروغ چیست وققتتون بخیر؟

22 فروردین 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی