مهریه

سلام همسرم درخواست مهریه کرده و نامه کسر از حقوق را به محل کارم فرستاده اند و بعد از دو هفته یک نامه دیگر از قوه قضاییه برای کسر از حقوق برای ضامن چک که بودم امده به محل کارم الان برای کدام مورد از حقوقم کسر میشود چک یا مهریه

22 فروردین 1399 42
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی