مهریه

سلام همسرم درخواست مهریه کرده و نامه کسر از حقوق را به محل کارم فرستاده اند و بعد از دو هفته یک نامه دیگر از قوه قضاییه برای کسر از حقوق برای ضامن چک که بودم امده به محل کارم الان برای کدام مورد از حقوقم کسر میشود چک یا مهریه

22 فروردین 1399 61

ابتدا به میزان دستور برای مهریه و مازاد آن برای چک
اگر مازاد بر اقساط مهریه جزء مستثنیات دین باشد تا زمان استهلاک اقساط مهریه، دستور راجع به چک معلق می ماند

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی