انتقال

10سال پیش به تبعیت از همسرم، هم همسرم هم خودم به اجبار از تهران به ساوه منتقل شدم اکنون همسرم را به اجبار منتقل کرده اند به همدان اما بنده را که 5سال است که منتقلی میزنم را منتقل نمیکنند باید چه کار کنم؟

22 فروردین 1399 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی