مزایده

با سلام اینجانب در مزایده ملک شرکت کردم و با قیمت پایه برنده شدم و در اگهی مزایده بود سند ششدانگ ملک که شامل طبقه همکف به متراژ فلان می باشد. حال روز بعد مزایده رفتم ملک را دیدم که متوجه شدم ملک اصلا همکف نیست و شامل زیر زمین و اول می باشد ملک هم بدترین ملک کوچه است ایا راهی هست بتونم مزایده را به هر علتی باطل کنم که ده درصدم را نسوزه

22 فروردین 1399 57

سلام.در صورتی که تشریفات مزایده بدرستی انجام شده باشد و آگهی مزایده و کارشناسی ملک ایرادی نداشته باشد امکان ابطال وجود ندارد لیکن بسبب جلوگیری از تضییع حقوقتون بدوا به وکیل متبحر واکلت در مطالعه پرونده بدهید شاید نکته مفید فایده ایی پیدا شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی