مزایده

با سلام اینجانب در مزایده ملک شرکت کردم و با قیمت پایه برنده شدم و در اگهی مزایده بود سند ششدانگ ملک که شامل طبقه همکف به متراژ فلان می باشد. حال روز بعد مزایده رفتم ملک را دیدم که متوجه شدم ملک اصلا همکف نیست و شامل زیر زمین و اول می باشد ملک هم بدترین ملک کوچه است ایا راهی هست بتونم مزایده را به هر علتی باطل کنم که ده درصدم را نسوزه

22 فروردین 1399 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی