عقب نشینی

با سلام احتراما بنده زمینی دارم که قواره دوم از بر جاده عبور و مرور واقع شده است که برای رفت و آمد باید مسیری از زمین جلویی داشته باشم که نمیدهند و نکته دوم اینه که جاده عقب نشینی داره بابت راه که طبق زمین های مشاعی و ارزش ملکی زمین جلویی باد زمین جلو فقط عقب نشینی کند یا خیر؟؟ زمین به یک اندازه میباشد و قابلیت جابجایی دارد چون مختصات در سند قید نشده است

22 فروردین 1399 101

سلام. سوالتون نیاز به بررسی اسنادتون داره. در حالت کلی اگز مفروز در مشاع هست و کتبی است سهم سایر افراد تغییری نمی کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی