;
ترنس

سلام و عرض ادب حقوق پدری که بازنشسته بوده به فرزند ترنسی که از دختر به پسر تغییر جنسیت داده میرسه یا خیر ؟

22 فروردین 1399 33

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی