کارشناس

‎من به تازگی تصادف کردم و مقصر بودم و کارشناس بیمه مبلغ ۶ میلیون تومان برآورد خسارت کرده که توسط بیمه پرداخت شده اما طرف مقابل در مورد افت خودرو هم شکایت کرده و مبلغ 5 میلیون بیشتر رو درخواست کرده. ماشین من سمند و ماشین طرف مقابل رنو سیمبل بوده. آیا این مبلغ باید پرداخت شود و کارشناسی مبلغ 5 م به چه صورت بوده و امکان داره که بتونم اعتراض کنم ؟

22 فروردین 1399 73

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی