رسید کتبی

بنده در سال 96 در مشارکت برای ساختن یک آپارتمان مبلغ 82 میلیون تومان به شریک خود بدهکار شدم و یک رسید کتبی به ایشان دادم و بعد از گذشت 6 سال ایشان بصورت شفاهی اظهار می‌کنند که به جای 82 میلیون تومان باید 600 میلیون تومان به ایشان بدهم چون 6 سال از زمان رسید گذشته است آیا اصل مبلغ باید به ایشان داده شود یا بیشتر؟

22 فروردین 1399 51

با سلام و احترام. در واقع شریک شما با رسید دریافتی صرفا از شما مبلغ 82میلیون تومان طلبکار می باشد و ایشون در صورتی می توانند ادعای تاخیر تادیه نمایند که طبق قانون مبلغ فوق را مطالبه کرده باشد مثل ارسال اظهارنامه، طرح دعوی مطالبه به انضمام خسارت طبق ماده522 آیین دادرسی مدنی . در غیر اینصورت فقط مستحق اصل مبلغ می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی